Zoeken in deze blog

woensdag 1 januari 1975

1975 tot 1990

1975

Eind januari zou begonnen worden met het verbreden en verbeteren van de Postweg.
De hele operatie zou ruim een miljoen gulden gaan kosten.
Op de gemeentelijke urgentielijst van het fietspadenplan stond ondermeer het volgende: - een schelpenpad van de Postweg langs de Lemietweg naar de Hoofdweg.

1976

Het jaar begon met een storm en hoge waterstanden, zodat het evacuatieplan weer dienst deed.
Op Padang woei de westelijke gevel uit de grootste schuur, schade een halve ton.
Een felle brand legde in de middag van 27 augustus bij hoeve De Bunders aan de Lemietweg voor tienduizenden guldens aan hooi en stro in de as.
De Hooischelf met zestig ton hooi en de daarnaast opgestapelde duizenden balen stro van Cees Bakker, gingen verloren.
Gelukkig bleef de boerderij en de loopstal gespaard.

1977

Op 7 juli 1977 namen Kees Paagman en zijn vrouw Anneke Paagman-Bakker, Camping De Driehoek over van zijn ouders, Bernardus Paagman, en Emma Paagman-Witte.
Daarvoor was het een firma.
Op zeven augustus vierde de R. K. parochie van De Cocksdorp en Eierland, in aanwezigheid van Mgr. Th. J. Zwartkruis, het 100-jarig bestaan van de St. Francisca Romana kerk.
Na de kerkdienst kreeg Monseigneur Zwartkruis het boek De Waddenzee aangeboden en een exemplaar van het door Anneke Paagman Bakker geschreven boekje Dagboek van een kerk op Texel.

1978

Anneke M. B. Paagman-Bakker schreef het volgende boek:
Bessie van Ouwe Hoore. Texelse kinderliedjes van vroeger
Na 28 jaar kwam de nu 65-jarige Dirk de Vries uit Nieuw Zeeland weer eens naar zijn geboorte-eiland.
Hij was op 15 april 1950 met de Sibajak vertrokken naar de andere kant van de wereld.

1979

Op nieuwjaarsdag zakte de temperatuur tot min 23 graden celcius.
IJzel, storm en enorme sneeuwval veroorzaakten veel ongerief.
Er viel zo’n 25 tot 30 cm sneeuw in drie dagen.
De sneeuw en vorst verrasten velen.
De Veerdienst werd gestaakt omdat de haven onbereikbaar was.
Op de Postweg deed zich een opstopping voor, twee zuivelauto’s en enkele personen auto’s bleven achter elkaar steken en blokkeerden de verbinding met De Cocksdorp.
Pas de volgende dag was deze blokkade opgeheven.
Toen sneeuwruimers ook de verschillende campings weer bereikbaar maakten, bleken daar nog honderden toeristen min of meer ingesloten te zitten.
De meeste moesten hun terugreis uitstellen.
Op Camping De Driehoek duurde het een week voordat een sneeuwruimer de weg naar de camping toegankelijk maakte.
Kors Timmer vetrok van Padang naar De Koog.
Cornelis )cor’ Hendriksz. De Lugt trouwde met Anneke van der Laan en gaat in het woonhuis op Hoofdweg 1 van hoeve Padang wonen.
Op Hoofdweg 3 kwamen Dirk Hendriksz. De Lugt getrouwd met Maria Hegge wonen

1980

Tijdens de schapenmelkwedstrijd, gehouden op 3 juli in Den Hoorn, behaalde Cor van Santen de eerste prijs.

1981

Waterschap Texel, Verkoop onroerend goed.
117 Dossier inzake verkoop aan de heer C.J. Praagman van een gedeelte
van het perceel gelegen tussen de Limietweg en de Ruigendijk,
kadastraal bekend gemeente Texel, sectie C, nummer 190, ter
grootte van 50 aren, 1981. 1 omslag.
C. J. Paagman gebruikte dit gekochte land voor parkeerplaats voor Camping De Driehoek.
Anneke M. B.Paagman-Bakker stelde de volgende stamboom samen:
Stamboom familie Backer/Bakker ca 1630-1981

1983

Lenie Bakker–Schulte werd eigenares van De Bunders.

1985

In juni wordt herdacht dat Eierland 150 jaar bestaat.
Anneke M. B. Paagman-Bakker schreef het volgende boek:
Kroniek van Eijerland - uitgegeven ter gelegenheid van het feest 150 jaar polder Eierland

1986

De ruitervereniging De Kleppertjes gaat in de loop van 1986 verhuizen van de Driehoek naar Den Burg, waar zij geniet van een mooie accomodatie waar ook binnen gereden kan worden

1987

De kleindochter, Trijntje Jeanette (Trinet) Cornelisd. Van Santen, van Grabel van Santen, die inmiddels getrouwd was met Kees Hin, kwamen te wonen op Hoogvliet en zij houden mestvee en schapen.

1988

Dochter Maria Elisabeth Henriëtte (Mariëtte) Bakker nam De Bunders over van haar moeder en heeft op 23 ha land 30 koeien.
Mariëtte trouwde met Niels Ariesz. Wonder.
Carla Jacobsd. Spigt kwam met echtgenood Hendrikus Witte op Lentenvreugd.