Zoeken in deze blog

maandag 1 december 1980

1980 ....

Waterschap Texel

Verkoop onroerend goed

117 Dossier inzake verkoop aan de heer C.J. Praagman van een gedeelte
van het perceel gelegen tussen de Limietweg en de Ruigendijk,
kadastraal bekend gemeente Texel, sectie C, nummer 190, ter
grootte van 50 aren, 1981. 1 omslag.

maandag 11 februari 1980

DE BRUTALE SCHOLEKSTER

DE BRUTALE SCHOLEKSTER

Het blijkt dat vogels elk jaar naar hun vaste plek
terug komen. Dat heeft mijn opa ervaren.

Mijn opa had een boerderij bij Den Hoorn met wat
koeien en schapen.

In het voorjaar viel het hem op dat er telkens één
scholekster tegen hem aanvloog als hij op het land
kwam. Jaren achtereen gebeurde dat zo en mijn
opa raakte aan het dier gehecht.

Hij keek er al naar uit als het weer lente werd.
Maar op een keer was het over. De vogel kwam niet.

Elke dag ging opa hoopvol naar het land, maar hij
zag de vogel niet. Dat vond ie toch zo jammer.

Hij vertelde het regelmatig aan ons en vroeg zich
dan steeds af waar de scholekster gebleven was!!!

Anita Paagman