Zoeken in deze blog

maandag 1 december 1980

1980 ....

Waterschap Texel

Verkoop onroerend goed

117 Dossier inzake verkoop aan de heer C.J. Praagman van een gedeelte
van het perceel gelegen tussen de Limietweg en de Ruigendijk,
kadastraal bekend gemeente Texel, sectie C, nummer 190, ter
grootte van 50 aren, 1981. 1 omslag.