Zoeken in deze blog

zaterdag 1 januari 2000

2000 tot 2005

2000

Na de echtscheiding vertrok Kees Paagman eind 2000 naar Hoofddorp.
Het huis in Den Burg aan de Beatrixlaan werd verkocht.

2001

Anneke M. B. Paagman-Bakker stelde de volgende stamboom samen:
2001 - Stamboom familie Paagman ca 1700-2002
Taxi botst tegen lichtmast op rotonde De Driehoek
door Anja Roubos, maandag 10 september 2001
Vrijdag om 18.05 uur vond een ongeval plaats op de rotonde bij De Driehoek.
Een 41-jarige taxibestuurster, afkomstig uit Den Burg, werd door een passagier afgeleid en reed tegen een verkeersheuvel.
Daarna kwam ze tot stilstand tegen een lichtmast.
De bestuurster en een passagier raakten licht gewond aan hun benen.
Focus op Texel kostelijk bladerboek
door Anja Roubos, dinsdag 18 december 2001
Dinsdag overhandigden Gelein Jansen en Simon Dros het eerste exemplaar van
Focus op Texel aan burgemeester Geldorp.
Het boek bevat 100 foto’s van Texel in de periode 1930-1980, die waarschijnlijk nooit
eerder gepubliceerd zijn.
De vrij scherpe foto’s komen uit het archief van de Stichting Texels Museum.
Geldorp bladerde het boek geïnteresseerd door en wees onder meer op een foto van
de nu vervallen ‘Boerderij van Leo Roeper’, bij De Driehoek.
Zij onthulde dat zij toen ze op Texel kwam vergeefs geprobeerd heeft die te kopen.
Het boek is in een oplage van 500 exemplaren verschenen en wordt mogelijk herdrukt.
Een Duitse vertaling wordt overwogen.

2002

Alternatief plan voor restauratie stolp, ‘Boerderij van Leo Roeper’, bij Driehoek
door Anja Roubos, maandag 11 februari 2002
De gemeente probeert ervoor te zorgen dat de vervallen stolpboerderij nabij rotonde de Driehoek gerestaureerd kan worden.
De totale restauratie is in overleg met de eigenaar als ‘kanjerproject’ aangemeld bij
het Nationaal Restauratie Fonds.
Dit kan een restauratiehypotheek verstrekken van 5% beneden de marktrente.
Daarvoor moeten de subsidiabele kosten door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg worden goedgekeurd.
De gemeente kan eenmaal per jaar een kanjerproject aanmelden voor grote restauraties, met uitzondering van kerktorens.
De stolp is een rijksmonument, maar werd van het uitvoeringsprogramma afgevoerd.
Dit omdat geen overeenstemming kon worden bereikt met de toenmalige eigenaar.
Met de nieuwe eigenaar lukte dat wel.
Het rijksbudget voor Texel is niet toereikend om de kostbare restauratie binnen de
budgetregeling van 6 jaar te plaatsen.
Daarom werd deze alternatieve oplossing bedacht.
Afbraak stolp, ‘Boerderij van Leo Roeper’, bij De Driehoek al gestart…
door Louise van der Sluis, zondag 03 maart 2002
De vervallen stolp nabij De Driehoek verkeert in een zeer erbarmelijke staat.
Het bestaande gat in het dak is een stuk groter geworden en één kant van de kap is
ingevallen.
Onduidelijk is of de schade is ontstaan door de storm van afgelopen week of dat er preventief een deel van het dak is verwijderd.
De eigenaar was dit weekend onbereikbaar voor een toelichting.
De gemeente wil de stolp graag opgeknapt zien. Daarom is deze aangemeld als ‘kanjer
project’ bij het Nationaal Restauratie Fonds.
Restauratie van de stolp wordt dermate kostbaar dat deze niet binnen het reguliere budget voor rijksmonumenten past.
Fietspad langs Postweg-Ruigendijk wordt verlegd. Juli 2002
De gemeente Texel is bereid mee te werken aan het verleggen van het fietspad langs de Postweg-Ruigendijk. Uitwaterende Sluizen heeft daartoe een aanvraag gedaan.
De organisatie wil een coupure in de secundaire waterkering maken die bij een calamiteit gesloten kan worden.
Daarom is een aanvraag ingediend voor het maken van een schotbalken-loods en een keermuur.
Om deze bouw mogelijk te maken moet het fietspad langs de Grietjesdijk gedeeltelijk worden verlegd.
Daardoor komt het pad in de duinen te liggen en is een bestemmingswijziging nodig.
Door bouw waterkering Postweg deels afgesloten, 7-novermber 2002
Door de bouw van de nieuwe waterkering is de Postweg tot vrijdag afgesloten bij de rotonde van Eierland richting De Cocksdorp.
De weg vormt een gat in de bescherming van Texel, mocht het zeewater door De Slufter heen breken.
Door de situatie met de rotonde kon niet worden volstaan met alleen een ophoging.
De weg zou dan direct na de rotonde te steil worden en dat zou de verkeersveiligheid in gevaar brengen.
Nu is gekozen voor een schotbalkenkering en het ophogen van de fietspaden.
Bij een overstroming kan nu in korte tijd een muur worden gerealiseerd die het water
moet tegenhouden.
Metalen H-balken worden in drie putten in de weg gestoken waarop eiken balken daar horizontaal tussen geplaatst worden.
Voor de opslag van de onderdelen die de waterkering vormen, is een huisje naast een van de fietspaden neergezet.
Dit maakt het mogelijk om bij een noodsituatie snel en doeltreffend te handelen.

2003

Dijkbegroeiing Limietweg gaat in vlammen op
door Bart Bosch, maandag 07 juli 2003
De begroeiing van de dijk langs het fietspad ‘Limietweg’ in polder Eierland is maandag
rond 14.00 uur door brand verwoest.
Over een oppervlakte van 40 bij 20 meter ging ter hoogte van camping De Driehoek
hoofdzakelijk helmgras in vlammen op.
De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is onbekend.
De brandweer was snel ter plaatse en wist te voorkomen dat het vuur zich in het droge gras uitbreidde.
Er werd uitvoerig nageblust om zeker te zijn dat smeulend vuur niet weer zou oplaaien.

2004

Camping De Driehoek mag fors uitbreiden
door Edo Kooiman, donderdag 21 oktober 2004
Camping De Driehoek mag van de gemeente fors uitbreiden.
Momenteel heeft de camping 50 stacaravans op het terrein staan. Het is de bedoe-
ling dat er 1 hectare bij komt.
Hiervoor zal een stuk agrarische grond aan de Limietweg qua bestemming moeten worden gewijzigd in recreatieterrein.
De eigenaren willen de verblijfscapaciteit met vijftig slaapplaatsen uitbreiden.
De gemeente stelt als eis dat het nieuwe campinggedeelte goed wordt ingepast in
het open landschap.
Volgens wethouder Corrie Heijne is de uitbreiding geen probleem. “De eigenaren
hebben hier recht op”, zegt ze.
“Het was een bestaand recht, alleen er is door de eigenaren niet eerder gebruik van
gemaakt.”
Ook voor het parkeren zijn er geen problemen te verwachten.
Het terrein is groot genoeg om ongeveer 70 auto’s te kunnen parkeren. Na de uitbreiding zijn 69 parkeerplaatsen vereist.
Voorbereiding zaalcompetitie, Sicco, 2004-10-31
Een aantal teams heeft al in de zaal kunnen trainen, maar ook stonden er spelers en trainers voor een "dichte" deur.
Een vervelend misverstand waardoor ouders, spelers en trainers voor niets naar een sporthal komen.
De selectie van Unitas is de voorbereiding van de zaalcompetitie begonnen met een trainingsweekend op Texel. Spelers en begeleiders verbleven tot volle tevredenheid in prachtige caravans van sponsor Camping De Driehoek van Albert en Anita Middelbos. Vrijdagavond vertrok het gezelschap naar Texel en op zaterdag is in de sporthal van Texel getraind.
De trainingsdag werd afgesloten met een drietal korte wedstrijden tussen Unitas 1, Unitas 2 en een gelegenheidsteam.
Na een strandwandeling volgde een maaltijd in een restaurant in Den Burg en bij terugkeer op de camping was er voor ieder wat wils.....
Een vermoeiend, maar bijzonder geslaagd weekend.
Een speciaal woord van dank aan Albert en Anita Middelbos van Camping De Driehoek te Texel voor het beschikbaar stellen van de accommedatie en Jan Verboom, die samen met Corrie, veel voorbereidend werk heeft verricht!