Zoeken in deze blog

dinsdag 18 december 2001

Focus op Texel kostelijk bladerboek

Focus op Texel kostelijk bladerboek

door Anja Roubos
dinsdag 18 december 2001

Dinsdag overhandigden Gelein Jansen en
Simon Dros het eerste exemplaar van
Focus op Texel aan burgemeester Geldorp.

Het boek bevat 100 foto’s van Texel in de
periode 1930-1980, die waarschijnlijk nooit
eerder gepubliceerd zijn.

De vrij scherpe foto’s komen uit het archief
van de Stichting Texels Museum.
Geldorp bladerde het boek geïnteresseerd
door en wees onder meer op een foto van
de nu vervallen boerderij bij De Driehoek.

Zij onthulde dat zij toen ze op Texel kwam
vergeefs geprobeerd heeft die te kopen.Het boek is in een oplage van 500 exempla-
ren verschenen en wordt mogelijk herdrukt.
Een Duitse vertaling wordt overwogen.

Burgemeester Geldorp in geanimeerd gesprek met de auteurs, Gelein Jansen (m.) en Simon Dros.


Texelse Media

maandag 24 september 2001

Club van 50 wil jeugdsport in De Koog financieren

Club van 50 wil jeugdsport in De Koog financieren

door Silvan Vijver
maandag 24 september 2001

Andre Schoo en Jan van Beek van SV De
Koog hebben de Club van 50 opgericht.

Deze inmiddels officieel geregistreerde ve-
reniging moet de activiteiten op het gebied
van jeugdsport in De Koog financieren.

Hierbij gaat het om activiteiten die niet be-
taald kunnen worden uit contributies. Het
geld is uitsluitend bestemd voor de jeugd.
Het voorlopige bestuur bestaat uit Albert
Middelbos, Andre Verseput, Veronica van
Beek en Rene Kossen.

Zij zullen de bestuursfunctie vervullen tot
aan de eerste ledenvergadering in novem-
ber.

De '50' staat overigens voor de jaarlijkse
bijdrage van 50 gulden.
Geïnteresseerden die zich ook willen aan-
melden, kunnen dat doen bij de secretaris
van de vereniging Andre Verseput.

Hij is te bereiken aan de Strijbosstraat 28 in
De Koog.

Het overmaken van de jaarlijkse bijdrage
van vijftig gulden kan gedaan worden op
rekeningnummer 332511375.

maandag 10 september 2001

Taxi botst tegen lichtmast op rotonde De Driehoek

Taxi botst tegen lichtmast op rotonde De Driehoek

door Anja Roubos
maandag 10 september 2001

Vrijdag om 18.05 uur vond een ongeval
plaats op de rotonde bij De Driehoek.

Een 41-jarige taxibestuurster, afkomstig uit
Den Burg, werd door een passagier afgeleid
en reed tegen een verkeersheuvel.

Daarna kwam ze tot stilstand tegen een
lichtmast. De bestuurster en een passagier
raakten licht gewond aan hun benen.


Texelse Media