Zoeken in deze blog

dinsdag 18 december 2001

Focus op Texel kostelijk bladerboek

Focus op Texel kostelijk bladerboek

door Anja Roubos
dinsdag 18 december 2001

Dinsdag overhandigden Gelein Jansen en
Simon Dros het eerste exemplaar van
Focus op Texel aan burgemeester Geldorp.

Het boek bevat 100 foto’s van Texel in de
periode 1930-1980, die waarschijnlijk nooit
eerder gepubliceerd zijn.

De vrij scherpe foto’s komen uit het archief
van de Stichting Texels Museum.
Geldorp bladerde het boek geïnteresseerd
door en wees onder meer op een foto van
de nu vervallen boerderij bij De Driehoek.

Zij onthulde dat zij toen ze op Texel kwam
vergeefs geprobeerd heeft die te kopen.Het boek is in een oplage van 500 exempla-
ren verschenen en wordt mogelijk herdrukt.
Een Duitse vertaling wordt overwogen.

Burgemeester Geldorp in geanimeerd gesprek met de auteurs, Gelein Jansen (m.) en Simon Dros.


Texelse Media