Zoeken in deze blog

donderdag 7 november 2002

Fietspad langs Postweg-Ruigendijk wordt verlegd.

Fietspad langs Postweg-Ruigendijk wordt verlegd.

De gemeente Texel is bereid mee te werken aan het verleggen van het fietspad langs de Postweg-Ruigendijk.
Uitwaterende Sluizen heeft daartoe een aanvraag gedaan.

De organisatie wil een coupure in de secundaire waterkering maken die bij een calamiteit gesloten kan worden.
Daarom is een aanvraag ingediend voor het maken van een schotbalken-loods en een keermuur.

Om deze bouw mogelijk te maken moet het fietspad langs de Grietjesdijk gedeeltelijk worden verlegd.
Daardoor komt het pad in de duinen te liggen en is een bestemmingswijziging nodig.

Door bouw waterkering Postweg deels afgesloten

Door bouw waterkering Postweg deels afgesloten

Door de bouw van de nieuwe waterkering is
de Postweg tot vrijdag afgesloten bij de rotonde van Eierland richting De Cocksdorp.

De weg vormt een gat in de bescherming
van Texel, mocht het zeewater door De Slufter heen breken.

Door de situatie met de rotonde kon niet
worden volstaan met alleen een ophoging.
De weg zou dan direct na de rotonde te steil
worden en dat zou de verkeersveiligheid in
gevaar brengen.

Nu is gekozen voor een schotbalkenkering
en het ophogen van de fietspaden.

Bij een overstroming kan nu in korte tijd
een muur worden gerealiseerd die het water
moet tegenhouden. Metalen H-balken worden in drie putten in de weg gestoken waarop eiken balken daar horizontaal tussen geplaatst worden.

Voor de opslag van de onderdelen die de waterkering vormen, is een huisje naast een van de fietspaden neergezet. Dit maakt het mogelijk om bij een noodsituatie snel en doeltreffend te handelen.

07-11-2002

maandag 4 november 2002

Bijgeloof - Lammetjes

Bijgeloof

Lammetjes

In veel streken op het platteland is de geboorte van een zwart lammetje een voorteken dat geluk de kudde ten deel zal vallen. Maar in sommige delen van Engeland betekent een zwart lammetje ongeluk, en een zwart tweelinglam een ramp voor dier en mens.

Maar als de eertstbarende ooi witte lammeren werpt, zal er overvloed over de kudde heersen, een heel jaar lang.

Ook voorspellen de eerste lammetjes in het voorjaar veel: als het eerste lammetje dat je ziet zijn kopje afwendt, wordt het een sober jaar, maar kijkt het lam naar je dan heb je een jaar genoeg te eten.

04-11-2002