Zoeken in deze blog

woensdag 31 december 2003

Straatvoetbaltoernooi in Koger centrum groot succes

Straatvoetbaltoernooi in Koger centrum groot succes

door Silvan Vijver
woensdag 31 december 2003

Het straatvoetbaltoernooi van SV De Koog
en Café 't Biervat in het centrum van De
Koog was dinsdag een groot succes.

Veel jeugdige voetballers streden om de
hoofdprijzen op het pleintje voor De
Toekomst.

Rondom de twee speelvelden verzamelden
zich vele toeschouwers.
Bij de jeugd van 8 t/m 10 jaar won het team
JJTR. Deze ploeg bestond uit Jim Kossen,
Jorik Heyink, Bas van Veen, Roy Middelbos.

In de categorie van 11 t/m 14 jaar won
'Argentinië', bestaande uit Mathijs Legierse,
Sander Legierse en Mark Schoo.

Beide kampioensformaties werden beloond
met de Interdeco straatsteen trofee.

dinsdag 23 december 2003

The Old Man of Paghman

The Old Man of Paghman

By Farzad Bahari

The old man was sitting by the cracked window of his dilapidated apartment looking outside the filthy and dusty street below. The hot, humid, polluted air of the city of Peshawar made the old man fall in a intense daze.

He coult see himself in his vineyard in the clear, crisp air of Paghman. His Thoughts ran wild. He dreamth of the day that he coult return and the days that he spent in peace. His life flashed by him- his younger years and the later years. He remembered his late wife and how they had met in their youth under Gol Bibi's cherry tree. He reminisced of his tree
dauthers and son. He remembered watching with horror when the Red Army came to burn his vineyard, and he recalled how his only son was killed before his eyes by the "freedom fighters"when his son would not give them the little money he had in his pockets.

He could still picture how is young daughter was savagely beaten in the streets for she did not wear the veil to cover her face. He remembered how he and his family fled their home and native land because of the bloodshed and came as refugees to the dungy and dirty city of Peshawar.

He saw his reflection on the shattered glass of the window, and saw an old broken man that had lost much and gained nothing but marks of pain that could be seen on his aged face. A tear fell down from his deep blue eyes ...

Farzad Bahari is a member of the Association of Afghan Writers.

DE HEUVELS VAN PAGHMAN:

DE HEUVELS VAN PAGHMAN:

In Afghanistan is een uniek gebied, gelegen net ten noordwesten van de hoofdstad Kaboel, dat de naam: "De heuvels van Paghman" draagt. De grond is vruchtbaar en de natuur is schitterend.

Om de hitte van de hoofdstad te ontvluchten brachten hier de voormalige koningen, in de koelte van de honderden boomgaarden, de zomer door. De meer welvarende leden van het hof en de hoofdstedelijke "society" volgden hun voorbeeld en lieten tussen de lemen, donkere huizen van de plaatselijke bevolking, grote bakstenen villa's bouwen. Er werd een weg aangelegd en in de twintigste eeuw deden de technische wonderen hun intrede in Afghanistan: elektriciteit, waterleidingen, geasfalteerde wegen, zelfs telefoon. Dit was alleen weggelegd voor de rijken. De armen haal den hun water in grote kleien kruiken uit de stroompjes of gemeenschap pelijke waterput.

De arme bevolking kwam in opstand. Niet tegen het beeld van het ko ningschap, maar tegen het communisme. Het gebied, "De heuvels van Paghman", werd de haard van alle verzet tegen alles wat het communis tisch bewind vertegenwoordigt.

Komen de Paagmannen hier misschien vandaan?

vrijdag 24 oktober 2003

Wegen tijdelijk afgesloten wegens Wampex

Wegen tijdelijk afgesloten wegens Wampex

door Titia Geerlink
vrijdag 24 oktober 2003

In verband met de Wampex is zaterdag een
aantal wegen tijdelijk afgesloten.

Tussen 10.00 en 11.00 uur is de Limietweg
nabij De Cocksdorp afgesloten voor alle
verkeer.

Tussen 15.00 en 16.00 uur geldt dit voor de
Westerboersweg bij De Waal, uitgezonderd
bestemmingsverkeer.

dinsdag 15 juli 2003

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN

Verleende kapvergunningen gedurende de periode tot en met 15 juli 2003.
. K. Pauwels, voor het kappen van 2 coniferen op het perceel Mellensteeg 38.
. D. Hadouche, voor het kappen van 1 conifeer, 1 laurier en 1 berk op het perceel Multatulilaan 60.
. A. Supheert, voor het kappen van 1 appelboom, 1 perenboom, 1 sierkers, 3 hulstbomen en 4 coniferen op het perceel Fazantenlaan 5.
. J.W. van den Berge, voor het kappen van 3 sparren op het perceel Oosterweg 14.
. C.J. Paagman, voor het kappen van 2 coniferen op het perceel Nieuwlandsweg 20.
. De heer Smid, voor het kappen van 1 douglasspar op het perceel Schoutenlaan 1

maandag 7 juli 2003

Dijkbegroeiing Limietweg gaat in vlammen op

Dijkbegroeiing Limietweg gaat in vlammen op

door Bart Bosch
maandag 07 juli 2003

De begroeiing van de dijk langs het fietspad
‘Limietweg’ in polder Eierland is maandag
rond 14.00 uur door brand verwoest.

Over een oppervlakte van 40 bij 20 meter
ging ter hoogte van camping De Driehoek
hoodzakelijk helmgras in vlammen op.

De brandweer had het vuur snel onder con-
trole. De oorzaak van de brand is onbekend.
De brandweer was snel ter plaatse en wist te voorkomen dat het vuur zich in het droge gras uitbreidde.Er werd uitvoerig nageblust om zeker te zijn dat smeulend vuur niet weer zou oplaaien.


Texelse media

donderdag 12 juni 2003

SCHAPENHOUDERIJ OP TEXEL

SCHAPENHOUDERIJ OP TEXEL


De schapenhouderij is de meest traditionele
bedrijfstak in de Texelse land- en tuinbouw.
Texel ontleent zijn imago voor een belangrijk
deel aan de schapenhouderij.

Tot het einde van de 19e eeuw is de schapen-
houderij op Texel een van de voornaamste
bestaansmiddelen geweest, niet alleen op het
oude land, maar ook in de nieuwgewonnen
gebieden zoals Eierland, de Prins Hendrik
Polder en Het Noorden.

Momenteel is het belang van de schapenhouderij
ten opzichte van andere agarische mogelijkheden
sterk verminderd. Na 1985 vond er nog een
stijging van het aantal schapen plaats door de
invoering van de melkquotering en de ooipremie.

Duidelijk is echter de trend van afname van het
aantal schapenhouders op Texel. Na 1995 nam
ook het totaal aantal schapen op Texel af.

Vooral de boeren met schapen als neventak
stootten deze af vanwege het lage rendement
en de hoge arbeidsintensiteit.

Er bleven gespecialiseerde schapenhouders over
met een groter aantal schapen. De ooipremie die
schapenhouders ontvangen blijkt niet toereikend
om de daling van de vleesprijs te compenseren.

dinsdag 29 april 2003

Kotter

Kotter

Oorspronkelijk een rondspant zeilscheepje dat een tiental stukken geschut voerde. Een hoge steile rechte steven, één langsscheepsgetuigde, achteroverhellende mast met steng, waaraan een gaffelzeil en een gaffeltopzeil werden gevoerd met aan de voorstag wel tot vier stagzeilen. De achtersteven was laag met behoorlijke stuurlast, rond en geveegd. Huidige kotters hebben meestal een vooroverhangende enigszins waaiervormige afgedekte steven en de kont is ook rond, maar minder achteroverhellend. In de 19e eeuw werden er veranderingen in de mastvoering aangebracht, zodat men vanaf die tijd ook o.a. kits, yawl en schoenertuig tegenkwam. De kotter is in vele landen verder ontwikkeld met een enorme variëteit in typen. Ze werden vooral gebruikt in de visserij, maar ook in loodswezen, douane en vrachtvervoer. Nog steeds vinden we kotters met dezelfde rompvorm en ze worden ook als zeer gewilde plezierjachten gebouwd.

zaterdag 8 februari 2003

Verzoek politie om aantal aanpassingen in verkeer

Verzoek politie om aantal aanpassingen in verkeer

door
zaterdag 8 februari 2003

De politie heeft bij de gemeente Texel ver-
zocht om een aantal aanpassingen bij ver-
keerspunten op het eiland.

Dit verzoek werd in januari gedaan tijdens
de reguliere vergadering van de Overleg-
groep Verkeerszaken.

Zo stelt de politie voor om verkeersborden
bij rotondes te verplaatsen.
De borden worden nu nog regelmatig aan-
gereden.

De politie is tevreden over de overzichtelijk-
heid bij de rotonde Nieuwlanderweg na de
herziene aansluiting van de fietspaden.

Wel zou het waarschuwingsbord ‘fietsover-
steek’ te ver weg staan. De gemeente heeft
toegezegd naar de situaties te kijken.