Zoeken in deze blog

zaterdag 8 februari 2003

Verzoek politie om aantal aanpassingen in verkeer

Verzoek politie om aantal aanpassingen in verkeer

door
zaterdag 8 februari 2003

De politie heeft bij de gemeente Texel ver-
zocht om een aantal aanpassingen bij ver-
keerspunten op het eiland.

Dit verzoek werd in januari gedaan tijdens
de reguliere vergadering van de Overleg-
groep Verkeerszaken.

Zo stelt de politie voor om verkeersborden
bij rotondes te verplaatsen.
De borden worden nu nog regelmatig aan-
gereden.

De politie is tevreden over de overzichtelijk-
heid bij de rotonde Nieuwlanderweg na de
herziene aansluiting van de fietspaden.

Wel zou het waarschuwingsbord ‘fietsover-
steek’ te ver weg staan. De gemeente heeft
toegezegd naar de situaties te kijken.