Zoeken in deze blog

donderdag 12 juni 2003

SCHAPENHOUDERIJ OP TEXEL

SCHAPENHOUDERIJ OP TEXEL


De schapenhouderij is de meest traditionele
bedrijfstak in de Texelse land- en tuinbouw.
Texel ontleent zijn imago voor een belangrijk
deel aan de schapenhouderij.

Tot het einde van de 19e eeuw is de schapen-
houderij op Texel een van de voornaamste
bestaansmiddelen geweest, niet alleen op het
oude land, maar ook in de nieuwgewonnen
gebieden zoals Eierland, de Prins Hendrik
Polder en Het Noorden.

Momenteel is het belang van de schapenhouderij
ten opzichte van andere agarische mogelijkheden
sterk verminderd. Na 1985 vond er nog een
stijging van het aantal schapen plaats door de
invoering van de melkquotering en de ooipremie.

Duidelijk is echter de trend van afname van het
aantal schapenhouders op Texel. Na 1995 nam
ook het totaal aantal schapen op Texel af.

Vooral de boeren met schapen als neventak
stootten deze af vanwege het lage rendement
en de hoge arbeidsintensiteit.

Er bleven gespecialiseerde schapenhouders over
met een groter aantal schapen. De ooipremie die
schapenhouders ontvangen blijkt niet toereikend
om de daling van de vleesprijs te compenseren.