Zoeken in deze blog

donderdag 30 december 2004

Succesvol straattoernooi Dorpsplein De Koog

Succesvol straattoernooi Dorpsplein De Koog

door Edo Kooiman
donderdag 30 december 2004

De Van Bastens, Rijkaards en Gullits van de
toekomst speelden gisteren een straatvoet-
baltoernooi op het Dorpsplein in De Koog.

Liefst 22 teams, verdeeld over twee leef-
tijdscategorieën, hadden zich voor het eve-
nement opgegeven.

Voor het tweede jaar werd het toernooi voor
de jeugd in het centrum gehouden.
"Voor de jeugd van 7 tot en met 10 jaar was
het moeilijk om voldoende teams te krij-
gen", zegt Jan van Beek.

"We hebben andere verenigingen en team-
leiders benaderd of er nog jongens waren
die graag mee wilden doen."

De jeugd voetbalden in een met dranghek-
ken afgezet speelveld drie tegen drie.
Daarbij kwam het vooral aan op de techniek
van de jonge spelertjes.

Sportvereniging De Koog heeft bij de ge-
meente gelobbyd voor een vaste voetbal-
kooi op de Nikadel met boardings.

"Het ziet ernaar uit dat het doorgaat", zegt
Ab Middelbos. "We moeten afwachten wan-
neer er iets geplaatst gaat worden."

dinsdag 28 december 2004

Auto’s in sloot en weiland door gladde wegen

Auto’s in sloot en weiland door gladde wegen

door Edo Kooiman
dinsdag 28 december 2004

Door de gladheid zijn maandag twee auto-
mobilisten van de weg geraakt.

Het eerste ongeval gebeurde maandagmor-
gen. Een 37-jarige man uit Cocksdorp was
op weg naar Den Burg.

Op de Nieuwlanderweg, ter hoogte van de
Kogerweg, raakte de bestuurder door de
gladheid met zijn auto in de sloot.
Het voertuig (van zijn schoonvader) kon
door een tractor van Bart Boon op het
droge worden getrokken.

De man had geluk gehad, omdat de auto bij-
na geen schade had.

Het tweede ongeval vond maandagavond
omstreeks half zeven plaats op de Postweg,
ter hoogte van de rotonde.
Een 34-jarige man uit De Cocksdorp reed
vanaf zijn woonplaats naar Den Burg.

Door de gladheid raakte de man de macht
over het stuur kwijt en sloeg over de kop in
een naastgelegen weiland.

Hierbij nam hij ook een aantal verkeersbor-
den mee. De auto was totall-loss, de twee
inzittenden kwamen met de schik vrij.

zondag 31 oktober 2004

Voorbereiding zaalcompetitie

Voorbereiding zaalcompetitie
Geplaatst door: Sicco - datum: 2004-10-31

Een aantal teams heeft al in de zaal kunnen trainen, maar ook stonden er spelers en trainers voor een "dichte" deur. Een vervelend misverstand waardoor ouders, spelers en trainers voor niets naar een sporthal komen.

De selectie van Unitas is de voorbereiding van de zaalcompetitie begonnen met een trainingsweekend op Texel. Spelers en begeleiders verbleven tot volle tevredenheid in prachtige caravans van sponsor Camping De Driehoek van Albert en Anita Middelbos. Vrijdagavond vertrok het gezelschap naar Texel en op zaterdag is in de sporthal van Texel getraind. De trainingsdag werd afgesloten met een drietal korte wedstrijden tussen Unitas 1, Unitas 2 en een gelegenheidsteam. Na een strandwandeling volgde een maaltijd in een restaurant in Den Burg en bij terugkeer op de camping was er voor ieder wat wils.....

Een vermoeiend, maar bijzonder geslaagd weekend. Een speciaal woord van dank aan Albert en Anita Middelbos van Camping De Driehoek te Texel voor het beschikbaar stellen van de accommedatie en Jan Verboom, die samen met Corrie, veel voorbereidend werk heeft verricht!

donderdag 21 oktober 2004

Camping De Driehoek mag fors uitbreiden

Camping De Driehoek mag fors uitbreiden

door Edo Kooiman
donderdag 21 oktober 2004

Camping De Driehoek mag van de gemeen-
te fors uitbreiden.

Momenteel heeft de camping 50 stacara-
vans op het terrein staan. Het is de bedoe-
ling dat er 1 hectare bij komt.

Hiervoor zal een stuk agrarische grond aan
de Limietweg qua bestemming moeten wor-
den gewijzigd in recreatieterrein.
De eigenaren willen de verblijfscapaciteit
met vijftig slaapplaatsen uitbreiden.

De gemeente stelt als eis dat het nieuwe
campinggedeelte goed wordt ingepast in
het open landschap.

Volgens wethouder Corrie Heijne is de uit-
breiding geen probleem. “De eigenaren
hebben hier recht op”, zegt ze.
“Het was een bestaand recht, alleen er is
door de eigenaren niet eerder gebruik van
gemaakt.”

Ook voor het parkeren zijn er geen proble-
men te verwachten.

Het terrein is groot genoeg om ongeveer 70
auto’s te kunnen parkeren. Na de uitbrei-
ding zijn 69 parkeerplaatsen vereist.Texelse Media

woensdag 20 oktober 2004

Trainingen - De Koog

Trainingen - De Koog

De Koog 1
Dinsdag van: 19:00 tot 20:30
Trainer: Bep Vonk
De Koog B1
Dinsdag van: 17:30 tot 18:30
Trainer: Hans Frank

De Koog D1
Maandag van: 19:00 tot 20:00
Trainer: Albert Middelbos

De Koog E1
Maandag van: 17:00 tot 18:00
Trainer: Andre Schoo, Andreas Schraag, Peter Koorn

De Koog F1
Maandag van: 17:00 tot 18:00
Trainer: Andre Schoo, Andreas Schraag, Peter Koorn

De Koog mini's
Maandag van: 15:45 tot 16:30
Trainer: Andre Schoo, Andreas Schraag, Peter Koorn

Conditie trainen voor F1 t/m B1.
Donderdag van: 17:00 tot 18:00
Trainer: Mariska Koenders, Peter Koorn

dinsdag 3 augustus 2004

Boek over historie huizen

Boek over historie huizen en bewoners
Armoede dwong Hoornders illegaal hun huis te slopen

Wie het dorp nu ziet liggen, midden tussen de akkers en weilanden, kilometers van zee, kan het zich moeilijk meer voorstellen, maar eeuwenlang hebben de inwoners van Den Hoorn hun brood op het water verdiend. In 1742 telde het welvarende dorp maar liefst 908 mannen, vrouwen en kinderen. Onder hen waren 4 commandeurs op Groenland, 15 grootschippers, 12 kaagschippers en 8 knechten, 59 loodsen en 62 zeelui. Andere beroepsgroepen waren veel minder vertegenwoordigd. Dat gold ook voor de boeren, van wie het dorp er 27 telde.

Deze gegevens staan in het boek Huizen en bewoners van historisch Den Hoorn Texel van Anneke Dijk-Bakker en Maarten 't Hart, dat tijdens het in ere herstelde Hoornder Feest in september zal worden gepresenteerd en waarop geïnteresseerden nu al kunnen intekenen. Het boek bestaat vooral uit een beschrijving van de geschiedenis van het oude gedeelte: Diek, De Naal, Kerkstraat, Herenstraat en Klif. Alle bestaande huizen staan erin, van Herenstraat 1 - en zijn oudste bekendste bewoners (van 1710 tot 1741) kaagschipper Jan Huibertsz Schelvis en zijn vrouw Bregje Ariensdr Lap - tot aan Klif 45, in 1959 gebouwd door hotelier Joop Kikkert en tussen 1961 en 1967 bewoond door Gerrit Coevert. Hoewel de schrijvers ervoor hebben gekozen geen volledige lijst van de bewoners door de jaren heen op te nemen (de huidige bewoners staan in alle gevallen wél genoemd), is dit gedeelte interessant. Zeker omdat het veel méér is dan een droge opsomming en allerlei aardige wetenswaardigheden zijn toegevoegd, waardoor het verleden gaat leven. Zo valt over Herenstraat 1 te lezen dat er in de eerste helft van de vorige eeuw een winkeltje was gevestigd van de weduwe Baafje Bruin-Kalf, wier man en twee kinderen kort na elkaar aan de 'vliegende tering' overleden. Later werd het voortgezet door Jane Duinker-Wilner. 'Er stond een grote koffiemolen met een draaislinger. Als je groene zeep kocht, werd dat verpakt in een stuk grauw papier. Zij verkocht van alles, bijvoorbeeld petroleum, klompen en touw, totdat ook deze nering halverwege de jaren vijftig stopte. Kinderen kochten bij haar twintig salmiakjes voor één cent. Het was de grootste winkel van Den Hoorn in die tijd en toch nog klein in onze ogen.'

Historische context
Minstens zo boeiend is de historische context waarin de schrijvers hun gegevens in de inleiding hebben geplaatst. Ze merken op dat, net als elders, ook in Den Hoorn veel oude gebouwen verloren zijn gegaan. Een belangrijke oorzaak van deze achteruitgang was het vroegere belastingstelsel. Als bij armoede de belasting op een huis niet meer kon worden opgebracht, trok men vaak met meer gezinnen in één huis. Omdat ook belasting moest worden betaald voor leegstaande huizen, werden deze nogal eens gesloopt. 'Door de afbraak te verkopen kon men nog wat geld vangen. Dit werd weliswaar verboden, maar het gebeurde toch. Zo snel mogelijk werd een huis met de grond gelijk gemaakt en het terrein voor iets anders gebruikt, bijvoorbeeld een moestuin. Hierdoor zag men bij oppervlakkige controle niet dat er een huis had gestaan.'
De loodsen vormden jarenlang de belangrijkste beroepsgroep in Den Hoorn. 'Buitengaats gingen zij aan boord van de komende schepen en brachten deze via het Landsdiep, Spanjaardsgat of de Slenk naar de Koopvaardersrede onder de oostwal van Texel. (...) Loodsen voeren in de 17e eeuw tot diep in het Kanaal om rijk beladen Oost-Indiëvaarders op te halen en te begeleiden. Logisch als je bedenkt dat de verdienste bij deze schepen hoog was: ca. f 300,-, de waarde van een gemiddeld huis in die tijd.' Toch waren lang niet alle loodsen rijk. 'Als een kapitein als toegift hun knapzak vulde met scheepsbeschuit, kwam dat zeer gelegen. Vaak waren zij genoodzaakt ter haringvangst te gaan.' Van elke gulden die een loods verdiende, werd een stuiver in de bosse (bus) gestort. Weduwen van omgekomen loodsen en loodsen die door ouderdom niet meer in staat waren hun werk te verrichten, konden een beroep doen op dit fonds.

Franse tijd
In de Franse tijd (1795-1813) kreeg het loodswezen een flinke klap. De Franse overheersers voerden het Continentaal stelsel in, wat inhield dat er geen schepen op aartsvijand Engeland meer mochten varen. Omdat de Engelsen omgekeerd elk schip dat uit Europa kwam in beslag namen, was er jarenlang weinig of geen handel en scheepvaart. En juist toen Nederland aan het opkrabbelen was, kregen de Hoornder loodsen een tweede klap in de vorm van het Noord-Hollands Kanaal, dat in 1824 gereed kwam en tot gevolg had dat schepen niet langer meer op de rede van Texel hoefden te liggen. 'In 1826 woonden hier nog 74 loodsen, in 1828 waren hiervan al 34 vertrokken naar Den Helder. In de periode 1853-1856 werden de particuliere loodsdiensten opgeheven. Daardoor verviel de standplaats aan Den Hoorn. Verschillende nog overgebleven loodsen verhuisden naar Den Helder en anderen werden visser of boer.' De gevolgen voor de omvang en de welvaart waren enorm. Telde het dorp in 1742 nog 247 huizen en 908 inwoners, honderd jaar later, in 1844, waren die aantallen gezakt naar 101 huizen en 572 inwoners.

Aanzet
De aanzet tot het boek werd in 2001 gegeven, toen de commissie Historisch Erfgoed Den Hoorn werd opgericht, met het doel een fiets en wandelroute door het oude gedeelte van het dorp te realiseren. In dat jaar werden onder voorzitterschap van Piet Schneider diverse bijeenkomsten gehouden om de geschiedenis van de huizen in dit gedeelte voor zover bekend te controleren en aan te vullen. Daarbij werd dankbaar gebruik gemaakt van gegevens uit Kroniek van Den Hoorn van Anneke Paagman-Bakker (1991) en het Boerderijenboek (1998) van Cor Reij, Cees Hoogerheide en Karel van Empel. Voor de route, die op Koninginnedag vorig jaar in gebruik werd genomen, werd onder leiding van commissielid Maarten 't Hart een foldertje gemaakt, dat op drie punten in het dorp uit een bakje kan worden gehaald. Daarnaast staat een zeer beknopte samenvatting van de historie in enkele regels op de bordjes die, voor de route op 46 historische panden zijn bevestigd. Toen het besef sterker werd dat het wel erg zonde was om de vele gegevens die boven tafel waren gekomen en waarvoor geen plaats was in de folder en op de bordjes niet te gebruiken, ontstond het idee om een boek uit te geven.
Schrijvers Maarten 't Hart en Anneke Dijk-Bakker (voorheen Paagman-Bakker) kregen daarbij de hulp van de 90-jarige Klaas Lap, die alle gegevens nog eens bekeek, en Annie Bakker, die specifiek de tekst van haar eigen straat, Diek, controleerde. Tenslotte werd gebruik gemaakt van het Kadastrale Minuutplan van Den Hoorn van 1828, dat 't Hart in het Rijksarchief in Haarlem vond en dat een volledig overzicht geeft van de panden en hun eigenaren in het betreffende jaar.

Auteurs
De twee auteurs hebben uiteenlopende geschiedenissen. Maarten 't Hart bracht het langste deel van zijn leven door in Aalsmeer. Hij was werkzaam in het onderwijs en werkte jarenlang als redacteur voor het tijdschrift van het Proefstation voor de Bloemisterij, in welke functie hij vooral artikelen van wetenschappers geschikt maakte voor publicatie. Sinds hij vier jaar geleden met pensioen ging, woont hij in Den Hoorn, waar hij direct actief werd in het maatschappelijk leven. Zo zat hij niet alleen in de commissie Historisch Erfgoed, maar maakte hij ook deel uit van de werkgroep die het toekomstplan van Den Hoorn voor 2020 schreef. Hij biljart bij de Oude Mannen en schrijft geregeld historische bijdragen voor dorpsblad De Hoornder, waarbij hij zich baseert op stukken die hij onder meer uit het gemeentearchief haalt.
Medeauteur Anneke Dijk-Bakker is geboren en getogen op Diek, in het huis waar nu Annie Bakker woont. Haar liefde voor de geschiedenis leidde tot het schrijven van onder meer de Kroniek van Eierland (1985) en de Kroniek van Den Hoorn (1990).

Huizen en bewoners van historisch Den Hoorn wordt gedrukt op formaat 16 x 22 cm, ca. 144 pag. De intekenprijs is gesteld op EUR 18,50 (na verschijnen 22,50). Het boek wordt gepresenteerd in De Waldhoorn tijdens de Hoornder Feestdagen op 11 en 12 september. Vormgeving Grabowski, uitgave Nautaboek, druk Langeveld en de Rooy.

Joop Rommets

maandag 26 april 2004

Veronica van Beek wint finale playbackshows

Veronica van Beek wint finale playbackshows

door Silvan Vijver
maandag 26 april 2004

Veronica van Beek heeft afgelopen zaterdag
de finale gewonnen van de Texelse play-
backshows in het dorpshuis van De Koog.

Alle winnaars van de playbackshows in de
Texelse dorpen streden voor het eerst om
de Texelse titel.

Van Beek won met een nummer van Edith
Piaf: 'Non, je ne regrette rien'.
In de categorie 'voortgezet onderwijs' won-
nen Gemma en Daphne uit Den Hoorn met
een uitvoering van Ome Henk.

Ook in de bovenbouw ging de eerste prijs
naar een groep Hoornders met een song
van The Tokens: 'The lion sleeps tonight'.

In de onderbouw wonnen Iris en Irma Agter
en Joyce Middelbos (De Koog) met M-Kids.

vrijdag 16 april 2004

Tesselsse Wegen - Fietspad langs Ruigendijk met halve meter verbreed

Fietspad langs Ruigendijk met halve meter verbreed

door Louise Wolters
vrijdag 16 april 2004

De werkzaamheden aan het fietspad langs
de Ruigendijk bij De Koog zijn in volle gang.

Het fietspad wordt met een halve meter ver-
breed naar drie meter. In totaal is het wieler-
pad 2.037 meter lang.

Op sommige plaatsen kon de verbreding
niet richting middenberm plaatsvinden,
maar wel aan de kant van het duingebied.
Deze grond is eigendom van Staatsbosbe-
heer (SBB), die echter geen bezwaar had
tegen de verbreding van het fietspad.

De grond die SBB aan de gemeente afstaat,
wordt gecompenseerd met het teveel aan
grond dat SBB in De Cocksdorp kreeg.

Maandag en dinsdag krijgt het verbrede
fietspad een asfaltlaag.

vrijdag 20 februari 2004

Texelse familie emigreert naar Denemarken

Texelse familie emigreert naar Denemarken

door Louise Wolters
vrijdag 20 februari 2004

Spannende tijden breken aan voor de fami-
lie Wonder, bestaande uit Niels, Mariëtte en
hun kinderen Bram, Mariska en Elsemieke.

Op 1 april verruilen zij hun huidige boerderij
‘De Bunder’ aan de Limietweg in De Cocks-
dorp voor ‘Westergaard’ in Denemarken.

In hun toekomstige woonplaats, Sommer-
sted, staan 86 huizen.
De ouders van Mariëtte kwamen in 1965
vanuit Drenthe op ‘De Bunder’ wonen. Niels
en Mariëtte namen het bedrijf later over.

Met name het ontbreken van uitbreidings-
mogelijkheden deed hun besluiten om naar
Denemarken te emigreren.

Ook de enorme investeringen, die nodig zijn
om levensvatbaar te blijven, spelen een rol.
Het bedrijf dat ze in Denemarken hebben
aangekocht, is vijf keer groter dan hun hui-
dige boerderij.

Ze zijn binnenkort de trotse bezitters van
108 melkkoeien en 70 hectare eigen grond
en nog zo’n 25 hectare pachtgrond.

De officiële overdracht vindt plaats op 1
april om 12.00 uur in Denemarken.
Het bedrijf wordt draaiend verkocht; dit
betekent voor Niels en Mariëtte dat ze die-
zelfde middag al aan het melken moeten.

Met de verhuiswagens voor de deur en een
bedrijf dat draaiende gehouden moet wor-
den, zal het hun aan werk niet ontbreken.

Voor hun drie jonge kinderen zal de verhui-
zing ook een hele verandering betekenen.
Niels en Mariëtte hebben voornamelijk op
eigen houtje gezocht naar een geschikte
onderneming in Denemarken.

Ze hebben wel steun gehad van Berend en
Grietje Rosing, die in 1993 vanuit Nederland
naar Denemarken emigreerden.

Zij begeleiden nu boeren die zich in Dene-
marken willen vestigen.

woensdag 11 februari 2004

De E-pup. 2004

De E-pup. 2004

De Koog E1 bestaat uit:
Coach:Wil Wassenaar
Trainer:Andre Schoo
Sponsor:Bistro de Taveerne

Keeper:Roy Middelbos
Verdediging: Thijs van Veen, Dion Vonk.
Middenveld: Brain Bakker, Desmey de Jong.
Aanval: Jimmy Kossen, Thomas Wassenaar, Yorik Hijenk.