Zoeken in deze blog

vrijdag 20 februari 2004

Texelse familie emigreert naar Denemarken

Texelse familie emigreert naar Denemarken

door Louise Wolters
vrijdag 20 februari 2004

Spannende tijden breken aan voor de fami-
lie Wonder, bestaande uit Niels, Mariëtte en
hun kinderen Bram, Mariska en Elsemieke.

Op 1 april verruilen zij hun huidige boerderij
‘De Bunder’ aan de Limietweg in De Cocks-
dorp voor ‘Westergaard’ in Denemarken.

In hun toekomstige woonplaats, Sommer-
sted, staan 86 huizen.
De ouders van Mariëtte kwamen in 1965
vanuit Drenthe op ‘De Bunder’ wonen. Niels
en Mariëtte namen het bedrijf later over.

Met name het ontbreken van uitbreidings-
mogelijkheden deed hun besluiten om naar
Denemarken te emigreren.

Ook de enorme investeringen, die nodig zijn
om levensvatbaar te blijven, spelen een rol.
Het bedrijf dat ze in Denemarken hebben
aangekocht, is vijf keer groter dan hun hui-
dige boerderij.

Ze zijn binnenkort de trotse bezitters van
108 melkkoeien en 70 hectare eigen grond
en nog zo’n 25 hectare pachtgrond.

De officiële overdracht vindt plaats op 1
april om 12.00 uur in Denemarken.
Het bedrijf wordt draaiend verkocht; dit
betekent voor Niels en Mariëtte dat ze die-
zelfde middag al aan het melken moeten.

Met de verhuiswagens voor de deur en een
bedrijf dat draaiende gehouden moet wor-
den, zal het hun aan werk niet ontbreken.

Voor hun drie jonge kinderen zal de verhui-
zing ook een hele verandering betekenen.
Niels en Mariëtte hebben voornamelijk op
eigen houtje gezocht naar een geschikte
onderneming in Denemarken.

Ze hebben wel steun gehad van Berend en
Grietje Rosing, die in 1993 vanuit Nederland
naar Denemarken emigreerden.

Zij begeleiden nu boeren die zich in Dene-
marken willen vestigen.

woensdag 11 februari 2004

De E-pup. 2004

De E-pup. 2004

De Koog E1 bestaat uit:
Coach:Wil Wassenaar
Trainer:Andre Schoo
Sponsor:Bistro de Taveerne

Keeper:Roy Middelbos
Verdediging: Thijs van Veen, Dion Vonk.
Middenveld: Brain Bakker, Desmey de Jong.
Aanval: Jimmy Kossen, Thomas Wassenaar, Yorik Hijenk.