Zoeken in deze blog

maandag 21 februari 2005

Ab Middelbos was publieksfavoriet

Ab Middelbos was publieksfavoriet

door Bart Bosch
maandag 21 februari 2005

Veel deelnemers, een volle zaal, spetteren-
de optredens en een perfect geluid: de Ko-
ger playbackshow is een succes geworden.

Het talrijke publiek genoot zaterdagavond in
dorpshuis De Hof van niet minder dan twin-
tig optredens van de plaatselijke sterren.

Voor het eerst werd gebruikgemaakt van de
nieuwe geluidsinstallatie.
Die bleek een hele verbetering: overal in de
zaal waren de artiesten goed te horen.

Het eerste optreden in de categorie van de
jongste basisschooljeugd was een daveren-
de binnenkomer.

De uitvoering door Irma Agter, Sander Was-
senaar en Emma van Veen van 'Pak me dan'
van D-Jumbo kreeg de eerste prijs.
Bij de hogere klassen van de basisschool
kostte het de jury heel wat meer hoofdbre-
kens de winnaar te bepalen.

Het werd Lianne Schuyl die het liedje 'Cruz'
van Christina Aguilera treffend neerzette.

Middelbare-scholiere Elsemieke Meuleman
bezorgde het publiek kippenvel met haar
vertolking van een Brittney Spears-song.
Met een perfecte timing en een pakkende
mimiek kreeg zij de handen op elkaar.

Verrassend veel volwassenen hadden zich
opgegeven om voor een avond in de huid
van wereldsterren te kruipen.

Jacolien van Kooten veroverde de harten
van de jury met een nostalgische act: 'Er
wonen twee motten' van Dorus.
De publieksprijs bij de jeugd was voor
Glenn Vonk, die een conference bracht van
cabaretier Hans Teeuwen.

Ab Middelbos was publieksfavoriet bij de
volwassenen en moest als Jantje Smit te-
rugkomen voor meerdere toegiften.

De winnaars gaan door naar de Texelse fi-
nale op 23 april in De Cocksdorp.

donderdag 17 februari 2005

Uitbreiding De Driehoek stuit op verzet van buren

Uitbreiding De Driehoek stuit op verzet van buren

door Edo Kooiman
donderdag 17 februari 2005

De gemeente wil meewerken aan de plan-
nen voor uitbreiding van camping De Drie-
hoek nabij de rotonde in Eierland.

De familie J. Roeper, buren van de camping,
zijn niet verheugd met de uitbreiding.

De Texelaars wonen aan de Limietweg,
recht tegenover de camping. Ze vrezen dat
hun woning minder waard zal worden.
Daarnaast laten ze weten dat ze veel proble-
men hebben met de auto’s die in het hoog-
seizoen in de berm worden geparkeerd.

De weg en bijbehorende bermen zijn van de
gemeente en niet bestemd voor auto’s.

Roeper vindt het vreemd dat schapen wor-
den ingeruild voor chalets. De gemeente wil
zoveel mogelijk grasland behouden.
In een reactie geeft de gemeente aan dat re-
latief kleine stukken grasland op andere
wijze kunnen worden gebruikt.

“De uitbreiding van de camping gebeurt zo-
wel op economische als veiligheidsmotie-
ven”, licht burgemeester Joke Geldorp toe.

De huidige kampeerplaatsen voldoen niet
meer aan de eisen van de brandweer.
Om aan alle eisen te kunnen voldoen zou-
den er plaatsen moeten verdwijnen.

De gemeente laat weten dat dit dan ten kos-
te zou gaan van de rentabiliteit en de werk-
gelegenheid van de camping.

Het gevolg voor Roeper is dat hij zich na de
bestemmingswijziging tussen twee terrein-
delen van één camping bevindt.
Roeper laat weten dat de camping niet met
de beoogde 12, maar met liefst 25 chalets
wordt uitgebreid.

Volgens de gemeente is uitbreiding moge-
lijk van 50 slaapplaatsen. “Dat zijn maxi-
maal 12 standplaatsen voor stacaravans.”

Eigenaar A. Middelbos zal bij de gemeente
nog een inrichtingsplan moeten indienen.


Texelse Media