Zoeken in deze blog

maandag 2 januari 2006

Fietsroute Texel
4. Waalenburgerdijkje
LA Grensweg, RA Gerritslanderdijkje, LA Pontweg,
RA betonfietspad naar De Waal, RA Waalenburgerdijk
volgen tot De Waal.
Een groot deel van deze dijk is in het verleden
vergraven om de grond elders te gebruiken.
Later is het ontbrekende deel van de dijk weer
zichtbaar gemaakt door een boomsingel aan te
planten. Het was de zeedijk voor de polders in
het Kogerveld en het Burgernieuwland. Door de
bedijking van de kwelder van Waal en Burg werd
het een binnendijk. Langs de dijk zijn verschillende
welen of walen te zien, plassen die ontstonden
bij een dijkdoorbraak. De nieuwe stukken dijk
werden daarna om de plassen heen gelegd,
waardoor hij steeds meer begon te slingeren.

5. Korverskooi
LA tegelfietspad op, LA Bomendiek, LA Polderweg
en RD betonfietspad naar De Koog. Einde fietspad
LA verder richting De Koog, RD weg oversteken
en verder naar De Koog.
Eendenkooien zijn een typisch Nederlands
cultuurgoed. In eendenkooien werden vroeger
eenden gevangen maar ze kwamen er ook graag
om te rusten. Door de rust en bescherming in een
ruime cirkel rond de kooi werden er in de eendenkooien
meer wilde eenden geboren dan gevangen.
Het vangen van eenden voor consumptie is
al lang verboden. Nu zijn sommige eendenkooien
nog in gebruik om trekvogels te ringen en zo hun
trekroutes vast te stellen. De Korverskooi wordt
uit historisch oogpunt in stand gehouden, er
wordt nog een klein aantal wilde eenden
gevangen. Met de vrijwillige kooiker, de kooihond
en de eenden is het een levend monument. Via
het bezoekerscentrum kan een excursie naar de
eendenkooi worden geboekt.Bron: staatsbosbeheer

Yoni Houwing wordt pannakampioen De Koog

Yoni Houwing wordt pannakampioen De Koog

door Louise Wolters
maandag 02 januari 2006

De 17-jarige Yoni Houwing is vrijdagavond winnaar geworden van Texels eerste indoor-pannatoernooi in De Koog.
Door het barre weer viel het aantal van veertien deelnemers wat tegen.
“Er deden alleen jongens uit De Koog mee.
Fietsen was niet te doen en autorijden werd ook afgeraden”, aldus Jan van Beek.
De dansvloer van De Toekomst fungeerde als voetbalveld voor de pannaspelers.
De één-tegen-één wedstrijdjes duurden drie minuten, maar bij een panna (de ander door de benen spelen) was de partij beslist.
Op het plein voor De Toekomst vond ’smiddags het traditionele straatvoetbaltoernooi plaats.
Er werd gespeeld in twee categorieën.
Bij de jongste jeugd (7 t/m 10 jaar) streden zeven teams om de titel.
Het team ‘De Driehoek’, bestaande uit Aron de Wit, Jeroen Visser en Uwe een Duits jongetje) legde beslag op de eerste plaats.
‘Master Boys’ met Hidde Brons, Samuel de Vries en Willem Wiering werd tweede.
Bij de jeugd van 11 t/m 14 jaar werd ‘Nike Air’, bestaande uit Guido Uriot, Bas Bakker en Mike Huisman, kampioen.
Glenn Vonk, Chris Boersen en Mark Schoo (‘Ajax 1’) eindigden op de tweede plaats.
“Ondanks de wat tegenvallende belangstelling was het een geslaagd toernooi, dat volgend jaar zeker op herhaling gaat.”De dansvloer van De Toekomst fungeerde vrijdag als voetbalveld voor het pannatoernooi.Door de jeugdige voetballers werd fanatiek gestreden tijdens het jaarlijkse straatvoetbaltoernooi.

Texelse Media