Zoeken in deze blog

zaterdag 18 februari 2006

Tesselse Strand - Het raadsel van de Texelse strandpalen

Het raadsel van de Texelse strandpalen

door Rein Stam
zaterdag 18 februari 2006

Vele Texelaars en toeristen verbazen zich
over het feit dat de eerste Texelse strand-
paal op de zuidpunt nummer 6 draagt.
Men zou logischerwijze verwachten dat als
men begint met nummeren 1 de eerste is.

Uit archiefstukken blijkt echter dat er een
logische verklaring is voor dit feit en tevens
wordt duidelijk wat het doel van de palen is.
In het jaar 1850 zijn langs het Noordzee-
strand van Texel strandpalen geplaatst.

Deze palen, officieel "verkenningspalen"
genoemd, staan op 1000 el (=m.) onderlinge
afstand van elkaar en beginnen op de Hors.

De eerste hoofdpaal ligt precies in het ver-
lengde van de hoofdpalen 0 en 1 te Kijkduin
en op een afstand van 6000 m van paal 0.
Dat is dus de enige logische reden dat de
eerste paal op Texel het nummer 6 draagt.

De volgende palen, "ieder met een volg-
nummer geteekend, staan op het drooge
strand boven de hoogwaterlijn.

Tot en in de lijn welke de limiet aanwijst tus-
schen de duinen onder Prov. Beheer en de
eigendommen van Waterschap Eijerland".
"De laatste paal aldaar is gemerkt 33.462 el
omdat hij zóó veel ellen in de gemeten lijn
van paal 0 bij Kijkduin verwijderd staat".

De richting van de palen 0 bij Kijkduin en 6
op de Hors is doorgetrokken tot de teen van
de dijk voor het Hoornder Nieuwland.

Op 700 m. afstand van paal 6 is een paal ge-
plaatst, gemerkt M en vervolgens L, K en I.
Deze staan eveneens op 1000 m onderlinge
afstand op het strand langs de dijk van het
Nieuwland en de duinen van het Horntje.

Uit deze palen wordt jaarlijks de ligging van
de duinvoet en de hoog- en laagwaterlijn
gemeten en in het register opgetekend.

Op Vlieland telt men de palen gewoon door
maar Terschelling begint weer met paal 1.