Zoeken in deze blog

zondag 30 april 2006

"Meierblis"

"Meierblis" Jedes Jahr am 30. April werden bei Sonnenuntergang an verschiedenen Stellen auf Texel die sog. "Meierblissen" angezündet. In den vorhergehenden Wochen sammeln die Kinder auf der Insel brennbares Material, das am 30. April angezündet wird, wobei die Anwesenden rund um das Feuer stehen und Kartoffeln an einem Eisendraht rösten.

Die Kinder schmieren einander mit Ruß ein. Das "Meierblis" ist ein Freudenfeuer, mit dem der Beginn des Frühlings und des Lichtes gefeiert wird. "Blis" ist das Texeler Wort für Feuer.

We hadden dit jaar een eigen Meierblis.


We hadden dit jaar een eigen Meierblis.
Het was gezellig tot in de late uurtjes ......


De Meierblis
Elk jaar op 30 april worden tegen zonsondergang op diverse plaatsen op Texel de zogenaamde 'Meierblissen' aangestoken. In de weken voorafgaand hieraan wordt brandbaar materiaal verzameld. Het bijeengebrachte materiaal wordt op 30 april aangestoken. De aanwezigen die rondom het vuur staan rijgen aan ijzerdraad aardappelen om ze te poffen en smeren elkaar met roet in. De 'Meierblis' vormt een vreugdevuur, waarmee de komst van de lente en het licht gevierd wordt. 'Blis' is het Texelse woord voor vuur.

Das Meierblis
Großes Fest für jung und alt, bei dem ein großes Feuer, bestehend aus Mist, Holz und Ästen, am Abend des 30. Aprils, nach Sonnenuntergang, entzündet wird.
In jedem Dorf wird schon Wochen vorher von der Jugend brennbares Material gesammelt und auf einen großen Haufen geworfen.
Das Meierblis ist, soweit bekannt, ein altes germanisch-heidnisches Überbleibsel, zu Ehren des Fests der Sonnenwende; der Übergang vom Winter zum Sommer. Der Name ist eine Zusammenstellung von Mai und ‘blis’, ein Wort das Blitz bedeutet und vermutlich ein Synonym für Feuer war.

dinsdag 25 april 2006

RvS akkoord met uitbreiding De Driehoek

RvS akkoord met uitbreiding De Driehoek

dinsdag 25 april 2006

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroep afgewezen dat door een omwonende was
ingesteld tegen de uitbreiding van camping De Driehoek aan de Postweg.

Formeel ging het om een besluit tot wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied. Door die wijziging kreeg De Driehoek de mogelijkheid het campingterrein met ongeveer een hectare uit te breiden. Door de uitbreiding kunnen stacaravans en chalets op ruimere plaatsen worden neergezet. Deze kwaliteitsverbetering was voor burgemeester en wet-Jiotiders aanteidfng aan de plannen mee te werken,.Volgens de bezwaarmaker was niet voldaan aan de door het bestemmingsplan gestelde voorwaarden voor uitbreiding. Hij trok daarbij de vergelijking met de situatie bij camping De Koorn-aar, waar een soortgelijke uitbreiding eerder werd geweigerd. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaalde woensdag dat de bezwaren niet gegrond zijn. Burgemeester en wethouders hebben zich volgens de uitspraak terecht op het standpunt gesteld dat het gaat om afronding van een bestaande bedrijfsvoering, verbetering van de rentabiliteit (verhuurbaarheid) en kwaliteitsverbetering in het algemeen. De vergelijking met de situatie op de Koorn-Aar gaat volgens de Raad van State niet op, omdat daar sprake was van twee terreinen met een flinke afstand ertussen.

Texelse Courant

zondag 23 april 2006

Camping De Driehoek mag van de rechter uitbreiden

Camping De Driehoek mag van de rechter uitbreiden

door Bart Bosch
zondag 23 april 2006

De Raad van State heeft deze week bepaald
dat camping De Driehoek nabij de rotonde
Ruigendijk-Postweg mag uitbreiden.

Door een omwonende was beroep aangete-
kend tegen de provinciale goedkeuring van
de benodigde bestemmingsplanwijziging.

De hoogste administratieve rechter heeft
het beroep echter ongegrond verklaard.
De camping mag van de gemeente en pro-
vincie met ongeveer één hectare en vijftig
slaapplaatsen uitbreiden.

Volgens de omwonende gaat het om een
nieuwe ontwikkeling, die niet voldoet aan
de voorwaarden voor een planwijziging.

B&W zien de uitbreiding echter als een af-
ronding van de bestaande bedrijfsvoering.
Door de uitbreiding kunnen de stacaravans
en chalets over een ruimer perceel worden
verspreid.

Deze kwaliteitsverbetering is een impuls
voor de winstgevendheid en past in het ge-
meentelijke toeristische beleid, aldus B&W.

De Raad van State is het met het college en
de provincie eens, zo blijkt uit het vonnis.
Het gaat hier wel degelijk om afronding van
de bestaande bedrijfsvoering, zegt de Raad.

“De uitbreiding sluit immers aan op het par-
keerterrein, dat deel uitmaakt van het reeds
bestaande recreatieterrein.”

“Bovendien is de uitbreiding niet van zoda-
nige omvang, dat daarop een op zichzelf
staand recreatieterrein kan ontstaan.”
Ook het beroep van de omwonende op het
gelijkheidsbeginsel werd verworpen.

Hij verwees naar de situatie bij camping De
Koorn-Aar (Grensweg), waar eerder een
soortgelijke uitbreiding werd geweigerd.

Die vergelijking gaat niet op, aldus de Raad,
omdat het bij die uitbreiding ging om grond
die niet direct aansluit op de camping.


Copyright (c) 2001-2006 Texelse Media.