Zoeken in deze blog

woensdag 29 november 2006

Geen verdere ontsluiting Waalenburg voor fietsers

Geen verdere ontsluiting Waalenburg voor fietsers

door Bart Bosch
woensdag 29 november 2006

De Vereniging Natuurmonumenten is tegen
een verdere ontsluiting van polder Waalen-
burg voor fietsers, die de natuur verstoort.
Het idee voor een doorgaande fietsroute
komt van Gelein Jansen en wordt gesteund
door gehandicaptenorganisatie SIGT.
Jansen stelt een fietspad voor vanaf De
Staart naar Ruigendijk of Nieuwlanderweg.
Via hoeve De Arend zou het pad bijvoor-
beeld naar de Ruigendijk en verder naar de
rotonde bij De Driehoek kunnen voeren.
Een alternatief is een pad via De Arend dat
aansluit op het weggetje langs de vroegere
Hertenkamp richting de Nieuwlanderweg.
De drukke en smalle Staart is geen aange-
naam fiets- en wandelpad, aldus Jansen.
“Voor fietsers, wandelaars en scootmobie-
lers zou het een heerlijk rustig pad zijn waar
natuurliefhebbers veel plezier aan beleven.”
Jansens verzoek valt niet in goede aarde bij
grondeigenaar Natuurmonumenten.
Een verdere ontsluiting voor fietsers zou de
natuur verstoren en dan met name de rust
voor vogels, antwoordt Erik Menkveld.
Het betreft weidevogels en smienten. Ook is
Waalenburg opvanggebied voor ganzen om
de overlast voor de boeren te verminderen.
Menkveld wijst erop dat er al een wandel-
route door Waalenburg loopt.
Verder heeft Natuurmonumenten al grond
afgestaan voor de Boerenroute (een fiets-
pad van Oost naar West), schrijft Menkveld.