Zoeken in deze blog

zaterdag 8 december 2007

Vogelwaarnemingen 2007

08-12:
Een Bokje werd gezien bij de nieuwe chalets van camping de Driehoek (MdJ).

02-12: 15-12:
De Ooievaar is nog steeds aanwezig langs het Oude Dijkje nabij De Koog (EdB,RivD)

http://home.planet.nl/~witte005/waarnemingen/200712.htm

woensdag 5 december 2007

F-16's gooien bommen op Vlieland

F-16's gooien bommen op Vlieland
Nee, niet in de trant van Rotterdam 1940, maar voor een militaire oefening. Aankomende woensdag, donderdag en vrijdag werpen verschillende F-16's heuse 500 pond bommen op Vlieland. Uiteraard niet op de bewoonde wereld, maar op de Vliehors Range, een militair oefenterrein.
Het zal gaan om een twintigtal bommen van het type MK82.
Mocht er zware bewolking zijn of andere vormen van slecht weer, dan gaan de aanslagen niet door. Onder perfecte omstandigheden zullen de bombardementen tussen de middag plaats vinden.
Voor de veiligheid is de Vliehors Range gesloten voor bezoekers, in verband met mogelijke bommenkoppers.
Nu maar hopen voor de eilandbewoners dat die piloten een beetje kunnen mikken.
Oberon:
Volgens het Ministerie van Defensie zal, indien de voorgenomen bombardementen op Vlieland een succes zijn, binnen niet al te lange tijd op Texel de eerste ondergrondse kernproef gehouden worden.
Toen wij staatssecretaris van der Knaap om een reactie vroegen wist deze te melden dat "...wij in Nederland geen uitheemse volkeren op een of ander exotisch atol hoeven lastig te vallen. Wij hebben ons eigen Mururoa in de Waddenzee."
Waarschijnlijk zal de kernproef in de week voor kerst plaatsvinden. Dit op verzoek van de milieu-beweging, die hoopt dat op Texel dit jaar daarmee bespaard zal worden op de hoeveelheid kerstverlichting.
Bezoekers van camping 'de driehoek' worden dringend verzocht de week voor kerst binnen te blijven.

05-12-2007 - 02:53

dinsdag 20 november 2007

Stam: ‘Nog geen boomsingel om chalets De Driehoek’

Stam: ‘Nog geen boomsingel om chalets De Driehoek’

door Edo Kooiman
dinsdag 20 november 2007

Rondom de chalets bij camping De Drie-
hoek aan de Postweg is nog geen boom-
singel geplaatst.
Dat was volgens Menno Stam van 10 voor
Texel wel de afspraak voor de plaatsing van
de toeristische onderkomens.
Raadslid Frank Kingma (VVD) had hierover
begin oktober vragen gesteld.
Wethouder Nico Kikkert was ervan uitge-
gaan dat beplanting was aangebracht.
Stam ging zelf op onderzoek uit en trof vol-
gens eigen zeggen niet meer dan vijf kleine
boompjes bij het terrein aan.
“Ik heb daar foto’s gemaakt. Want ik vraag
me af wat er nu gaat gebeuren”, aldus Stam
in de commissie Grondgebied.
“Aan de ene kant wordt er geld uitgegeven
voor het verfraaien van het landschap.”
“Door deze lelijke chalets wordt het mooie
landschap weer om zeep geholpen. Dat kan
niet de bedoeling zijn.”
Frans Visman (D66) vond vijf bomen ‘wel
erg weinig’. “Maar ik ben ook een liefhebber
van open landschap”, zei hij.
CDA-raadslid Marijke Eelman liet weten dat
dit een plek is waar een boomsingel aange-
legd moet worden.
“De chalets staan nu open in het landschap.
Voor de gasten die er recreëren is een
boomsingel ook aantrekkelijk.”
Wethouder Kikkert beloofde Stam om de
zaak nog nader te bekijken.

woensdag 7 november 2007

Loodsbier

Den Hoorn was in vroeger eeuwen het dorp van de "loodsmannen". Zij loodsten de schepen door het Marsdiep op weg naar de wereldzeeën of weer veilig terug naar de Rede van Texel. Stoere mannen waren het, hun werk zo onvoorspelbaar als de zee zelf. Nu herinneren de loodshuisjes en Loodsmansduin nog aan dat roemruchte verleden. Als eerbetoon aan onze "helden" van toen, laten wij het prachtige ambachtelijke Hoornder Loodsbier brouwen. Den Hoorn, de loodsen, de duinen, de zee... Hoornder Loodsbier weerspiegelt de verschillende karakters: stoer en toch vriendelijk, pittig in toch fris. Ervaar zelf de smaak van Den Hoorn.

maandag 24 september 2007

Eerst boomsingel en dan vergunning voor kamperen

Eerst boomsingel en dan vergunning voor kamperen

door Edo Kooiman
maandag 24 september 2007

Agrariërs die in de toekomst ook caravans
of chalets op hun erf willen plaatsen, moe-
ten eerst een boomsingel plaatsen.
Die suggestie deed fractievoorzitter van de
VVD Gerbrand Poster aan het college.
Poster gaf dit advies naar aanleiding van de
ophef die er is ontstaan over de air-
streamcaravans aan de Eendenkooiweg.
“Deze caravans zijn natuurlijk geen gezicht.
Terecht heeft de belangenvereniging 10
voor Texel hier een brief over geschreven.”
Het is volgens Poster niet de enige plek op
Texel waar caravans opvallend in het land-
schap staan.
“Eveneens is er veel beroering over de cha-
lets aan de Limietweg.”
Het college zou volgens Poster eisen moe-
ten stellen aan de vergunning. Hij deed de-
ze suggestie tijdens de raadsvergadering.
“Voordat men een vergunning voor kampe-
ren bij de boer afgeeft, moet eerst een sin-
gel om het terrein worden aangelegd.”
“Als dit gebeurt, dan wordt ons landschap
minder vervuild”, aldus het raadslid.

dinsdag 24 juli 2007

Auto over de kop: bestuurster komt met schrik vrij

Auto over de kop: bestuurster komt met schrik vrij

door Edo Kooiman
dinsdag 24 juli 2007

Door een verkeerde stuurcorrectie raakte
dinsdagmorgen een auto nabij de rotonde
aan de Nieuwlanderweg over de kop.

De 37-jarige bestuurster uit Uitgeest kwam
hierbij met de schrik vrij.

Het ongeval gebeurde op de Ruigendijk, het
gedeelte tussen De Koog en de rotonde. De
vrouw kwam met haar wielen in de berm.
Toen zij het voertuig wilde corrigeren,
schoot zij de weg over en kwam aan de an-
dere kant van de weg in de berm.

Hierbij raakte de auto over de kop in de
naastgelegen greppel.

De inzittende werd opgevangen door per-
soneel van de ambulance. De vrouw had al-
leen materiële schade aan de auto.

maandag 25 juni 2007

Tien voor Texel verontrust over Texelse landschap

Tien voor Texel verontrust over Texelse landschap

door Edo Kooiman
maandag 25 juni 2007

De belangenvereniging Tien voor Texel uit
in een brief aan de gemeenteraad haar zor-
gen over het open Texelse landschap.
Aanleiding voor de verontrustheid zijn de
ontwikkelingen die er nu ontstaan voor het
kamperen bij de boer.
Tien voor Texel noemt daarbij de acht Air-
streamcaravans aan de Eendenkooiweg.
“Eén van de uitgangspunten van kamperen
bij de boer is dat het een camping moet zijn
voor de komende en gaande kampeerder.”
Volgens Tien voor Texel mogen er uitslui-
tend tenten, kampeerauto’s en caravans op
het terrein staan.
“Deze caravans mogen niet langer zijn dan
zes meter”, aldus het bestuur in de brief.
“Deze Airstreamcaravans hebben een leng-
te van zeven meter. Wordt deze overschrij-
ding zonder meer geaccepteerd?”
De organisatie maakt zich ook zorgen over
de toename van chalets op het eiland.
“Texel wordt overspoeld met chalets, een
moderne uitvoering van een stacaravan.
Chalets blijven ook het hele jaar staan.”
“Chalets verhuren zal wel lucratiever zijn,
maar is er enig beleid voor deze gang van
zaken?”, zo vraagt het bestuur zich af.
“Op camping De Driehoek worden twintig
chalets aangeboden. Deze komen midden in
het land aan de Limietweg te staan.”
“Wij waren in de veronderstelling dat men
bij De Driehoek iets mocht uitbreiden.”
“Het pakt nu anders uit met 25 chalets in
het open landschap. Een kleine boomsingel
eromheen die in de winter kaal is.”
“Met lede ogen zien wij de landschappelijke
vervuiling aan”, aldus het bestuur.
“En ook bij voormalige boerderij Jachtlust
staan vijf of zes chalets open en bloot. De-
ze staan ook het hele jaar in het zicht.”

dinsdag 5 juni 2007

Nieuw ruiterpad laat ook terreinfietsers toe

Nieuw ruiterpad laat ook terreinfietsers toe

door Louise Wolters
dinsdag 05 juni 2007

Naast ruiters mogen ook terreinfietsers ge-
bruik maken van het nieuwe ruiterpad van
de Ruigedijk naar het Krimbos.

Staatsbosbeheer heeft inmiddels de eerste
fase van dit nieuwe pad gerealiseerd.

Het ruiterpad, dat ook geschikt is voor aan-
spanningen, begint tegenover de Maaike-
duinweg.
Het loopt de eerste 350 meter langs het
fietspad van de Ruigedijk.

Vervolgens loopt het 5,5 kilometer lange
pad parallel aan het fietspad langs de Zand-
dijk tot aan de Oorsprongweg.

De tweede fase van het nog aan te leggen
ruiterpad volgt bij de realisatie van de uit-
breiding van de golfbaan.
Dan gaat het pad langs de Hanenplasduinen
verder naar de ruiterpaden in het Krimbos.

Zo ontstaat voor ruiters een aaneengeslo-
ten verbinding die eindigt in de Eierlandse
Duinen op het strand bij paal 30.

Door via Maakeduinweg, Oude Dijkje en
Mienterglop te rijden, kan via ruiterpaden
tot aan het Jan Ayeslag gereden worden.
Staatsbosbeheer heeft ingestemd met een
proef van gezamenlijk gebruik van het pad
door ruiters, menners én terreinfietsers.

Ervaringen elders in Nederland zouden uit-
wijzen dat dit verantwoord is.

Op deze manier kan zonder extra ruimtebe-
slag tegemoet worden gekomen aan de
vraag naar meer terreinfietspad.
Op het ruiterpad hebben paarden altijd
voorrang. Fietsers dienen te stoppen om
paarden te laten passeren.

Het ruiterpad is onderdeel van de wensen
uit het Verbeterplan Recreatieve Infrastruc-
tuur van het NP Duinen van Texel.

De realisatie is mede mogelijk dankzij een
subsidie van de provincie Noord-Holland.

zondag 22 april 2007

Met de paasdagen hadden we een open huis op De Driehoek.

Met de paasdagen hadden we een open huis op De Driehoek.
Er was enorm veel belangstelling.
Vele mensen wilde de nieuwe chalets wel eens van binnen bekijken.
Is ook logisch want ze zijn niet alleen erg mooi en groot, ze zijn ook nog eens voorzien van alle gemakken.
Ook een pluspunt is dan je de chalet kunt indelen naar je eigen wensen, qua indeling en kleur.
Er staan nu 3 chalets op De Driehoek.
En natuurlijk volgen er meer!

maandag 19 maart 2007

Topclubs in de rij voor pupillentoernooi

Topclubs in de rij voor pupillentoernooi

Maandag 19 maart 2007
Het pupillentoernooi van SV De Koog beleeft hoogtijdagen. Sturen clubs als Ajax en Feyenoord al jaren teams met jonge aankomende profs, de recentere deelname van Schalke'04 uit Duitsland en RC Genk uit België heeft de (inter)nationale belangstelling verder vergroot. Voor de negende editie, die komend weekeinde wordt gehouden, meldde zich onder meer de Duitse topclub Borussia Dortmund. 'Helaas hebben we ze wegens ruimtegebrek moeten weigeren', vertelt Albert Middelbos namens de organisatie.

woensdag 7 maart 2007

Camping gedeelte "Limietweg"

Onder de afbeeldingen heb ik al heel wat foto's staan over de infrastructuur.
Ze zijn keihard aan het werk en langzamerhand komt er kleur aan.
Er is eerst bronnering aangelegd.
Daaraan hebben ze pompen gezet om al het overtollige grondwater af te voeren.
Dit is omdat anders de geulen die daarna worden gegraven voor de rest van de kabels, te snel zouden gaan instorten.
Nu zijn ze bezig om alle kabels voor stroom, water, kabeltv enzovoort te leggen.
Toch wel leuk spelen in zo'n grote zandbak!

Maggie Macneal

Maggie Macneal

terug naar de kust
Ik weet niet wat het is maar er is iets mis
Hoe zou dat komen
't Liefst loop ik alleen, niemand om me heen
In mezelf te dromen
'k Wil terug naar de kust
Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust
Bijna niet bewust van de dreiging dat daar m'n jeugd voorbijging

'k Voel me hier niet goed waar ik wonen moet
Tussen al die mensen
Laat me nu maar gaan achter de meeuwen aan
En mijn vage wensen
'k Wil terug naar de kust
Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust
Bijna niet bewust van de dreiging dat daar m'n jeugd voorbijging

Oh, hoe kom ik hier vandaan
Was ik maar niet weggegaan
'k Hoor de branding in m'n hoofd
Had ik eerder maar geloofd
Wat die stem toen heeft voorspeld
Dat geluk verdwijnt voor geld
Mist en regen, westenwind
Zeg mij of ik 't ooit weer vind

Ik wil terug naar de kust
Heel ongerust
Zoek ik de weg naar de kust
Bijna niet bewust van de dreiging dat daar m'n jeugd voorbij ging

Oh, hoe kom ik hier vandaan
Was ik maar niet weggegaan
'k Hoor de branding in m'n hoofd
Had ik eerder maar geloofd
Wat die stem toen heeft voorspeld
Dat geluk verdwijnt voor geld
Mist en regen, westenwind
Zeg mij of ik 't ooit weer vind
Mist en regen, westenwind
Zeg mij of ik 't ooit weer vind

vrijdag 26 januari 2007

Keijbouw maakt chalets voor Driehoek en Koornaar

Keijbouw maakt chalets voor Driehoek en Koornaar

door Edo Kooiman
vrijdag 26 januari 2007

Het Texelse bedrijf Keijbouw gaat extra cha-
lets plaatsen voor de uitbreiding bij cam-
pings de Driehoek en de Koornaar.
Bij de Driehoek in Eierland worden totaal 25
nieuwe chalets geplaatst. De Koornaar
krijgt er acht nieuwe plekken bij.
Voor Keijbouw geeft de opdracht perspec-
tieven voor de chaletbouw.
“Het is ook goed voor de werkgelegenheid”,
zegt woordvoerder Henk van Leersum. “We
hebben tien vaste krachten in dienst.”
Keijbouw is donderdag gestart met de ver-
koop van luxe chalets op de Caravana-
beurs in Leeuwarden.
Daarvoor is een showmodel naar Leeuwar-
den vervoerd en op de beurs opgesteld.
De stand is voorzien van een afscheiding
met duinvormige elementen en meerpalen,
voorzien van meeuwen.
Keijbouw probeert op de beurs serieuze ko-
pers te vinden voor de uitbreiding van cam-
pings de Driehoek en de Koornaar.
“Op de Koornaar zijn al enkele chalets ver-
kocht”, zegt Van Leersum.
Eigenaar Jan Keijser heeft vorig jaar een
nieuwe productiehal gerealiseerd op het
bedrijventerrein in Oudeschild.
Het is de eerste keer dat Keijbouw zich op
deze manier manifesteert op een grote
beurs aan de vaste wal.
Eerder werd er wel deelgenomen aan het
evenement Oosterend Present in 2004.
De luxe chalets worden aangeboden met
(huur) plek op Texel.
Aangezien de plekken op het eiland niet
voor het oprapen liggen, verwacht Keijser
dat er zeker belangstelling voor bestaat.
Eventueel kan er voor nadere informatie
tijdens kantooruren gebeld worden met Jan
Keijser Kampeercentrum B.V. 313163.De stand van Keijbouw in de Caravanabeurs in Leeuwarden.In de nieuwe loods op het industrieterrein van Oudeschild worden de nieuwe chalets gebouwd.