Zoeken in deze blog

maandag 25 juni 2007

Tien voor Texel verontrust over Texelse landschap

Tien voor Texel verontrust over Texelse landschap

door Edo Kooiman
maandag 25 juni 2007

De belangenvereniging Tien voor Texel uit
in een brief aan de gemeenteraad haar zor-
gen over het open Texelse landschap.
Aanleiding voor de verontrustheid zijn de
ontwikkelingen die er nu ontstaan voor het
kamperen bij de boer.
Tien voor Texel noemt daarbij de acht Air-
streamcaravans aan de Eendenkooiweg.
“Eén van de uitgangspunten van kamperen
bij de boer is dat het een camping moet zijn
voor de komende en gaande kampeerder.”
Volgens Tien voor Texel mogen er uitslui-
tend tenten, kampeerauto’s en caravans op
het terrein staan.
“Deze caravans mogen niet langer zijn dan
zes meter”, aldus het bestuur in de brief.
“Deze Airstreamcaravans hebben een leng-
te van zeven meter. Wordt deze overschrij-
ding zonder meer geaccepteerd?”
De organisatie maakt zich ook zorgen over
de toename van chalets op het eiland.
“Texel wordt overspoeld met chalets, een
moderne uitvoering van een stacaravan.
Chalets blijven ook het hele jaar staan.”
“Chalets verhuren zal wel lucratiever zijn,
maar is er enig beleid voor deze gang van
zaken?”, zo vraagt het bestuur zich af.
“Op camping De Driehoek worden twintig
chalets aangeboden. Deze komen midden in
het land aan de Limietweg te staan.”
“Wij waren in de veronderstelling dat men
bij De Driehoek iets mocht uitbreiden.”
“Het pakt nu anders uit met 25 chalets in
het open landschap. Een kleine boomsingel
eromheen die in de winter kaal is.”
“Met lede ogen zien wij de landschappelijke
vervuiling aan”, aldus het bestuur.
“En ook bij voormalige boerderij Jachtlust
staan vijf of zes chalets open en bloot. De-
ze staan ook het hele jaar in het zicht.”

dinsdag 5 juni 2007

Nieuw ruiterpad laat ook terreinfietsers toe

Nieuw ruiterpad laat ook terreinfietsers toe

door Louise Wolters
dinsdag 05 juni 2007

Naast ruiters mogen ook terreinfietsers ge-
bruik maken van het nieuwe ruiterpad van
de Ruigedijk naar het Krimbos.

Staatsbosbeheer heeft inmiddels de eerste
fase van dit nieuwe pad gerealiseerd.

Het ruiterpad, dat ook geschikt is voor aan-
spanningen, begint tegenover de Maaike-
duinweg.
Het loopt de eerste 350 meter langs het
fietspad van de Ruigedijk.

Vervolgens loopt het 5,5 kilometer lange
pad parallel aan het fietspad langs de Zand-
dijk tot aan de Oorsprongweg.

De tweede fase van het nog aan te leggen
ruiterpad volgt bij de realisatie van de uit-
breiding van de golfbaan.
Dan gaat het pad langs de Hanenplasduinen
verder naar de ruiterpaden in het Krimbos.

Zo ontstaat voor ruiters een aaneengeslo-
ten verbinding die eindigt in de Eierlandse
Duinen op het strand bij paal 30.

Door via Maakeduinweg, Oude Dijkje en
Mienterglop te rijden, kan via ruiterpaden
tot aan het Jan Ayeslag gereden worden.
Staatsbosbeheer heeft ingestemd met een
proef van gezamenlijk gebruik van het pad
door ruiters, menners én terreinfietsers.

Ervaringen elders in Nederland zouden uit-
wijzen dat dit verantwoord is.

Op deze manier kan zonder extra ruimtebe-
slag tegemoet worden gekomen aan de
vraag naar meer terreinfietspad.
Op het ruiterpad hebben paarden altijd
voorrang. Fietsers dienen te stoppen om
paarden te laten passeren.

Het ruiterpad is onderdeel van de wensen
uit het Verbeterplan Recreatieve Infrastruc-
tuur van het NP Duinen van Texel.

De realisatie is mede mogelijk dankzij een
subsidie van de provincie Noord-Holland.