Zoeken in deze blog

maandag 24 september 2007

Eerst boomsingel en dan vergunning voor kamperen

Eerst boomsingel en dan vergunning voor kamperen

door Edo Kooiman
maandag 24 september 2007

Agrariƫrs die in de toekomst ook caravans
of chalets op hun erf willen plaatsen, moe-
ten eerst een boomsingel plaatsen.
Die suggestie deed fractievoorzitter van de
VVD Gerbrand Poster aan het college.
Poster gaf dit advies naar aanleiding van de
ophef die er is ontstaan over de air-
streamcaravans aan de Eendenkooiweg.
“Deze caravans zijn natuurlijk geen gezicht.
Terecht heeft de belangenvereniging 10
voor Texel hier een brief over geschreven.”
Het is volgens Poster niet de enige plek op
Texel waar caravans opvallend in het land-
schap staan.
“Eveneens is er veel beroering over de cha-
lets aan de Limietweg.”
Het college zou volgens Poster eisen moe-
ten stellen aan de vergunning. Hij deed de-
ze suggestie tijdens de raadsvergadering.
“Voordat men een vergunning voor kampe-
ren bij de boer afgeeft, moet eerst een sin-
gel om het terrein worden aangelegd.”
“Als dit gebeurt, dan wordt ons landschap
minder vervuild”, aldus het raadslid.