Zoeken in deze blog

zaterdag 23 februari 2008

Boerenfietsroute, 27 km

Boerenfietsroute, 27 kmDe Texelse landbouw

Vaak wordt gedacht dat Texel vrijwel volledig afhankelijk is van het toerisme. De agrarische sector is echter ook van groot belang voor de Texelse economie. De Texelse landbouw is een sector die hoogwaardige agrarische producten voortbrengt en tevens zorgt voor een afwisselend landschap.

De Boerenfietsroute is aangelegd om u optimaal te laten meegenieten van de veelzijdigheid van de Texelse landbouw, een sector die op Texel niet weg te denken is.

Langs de route vindt u in het groeiseizoen van april t/m oktober informatiebordjes over de gewassen die u op de akkers kunt zien groeien.

Texel bestaat uit 16.328 ha grond. Daarvan wordt 8.930 ha gebruikt door de landbouw. Ongeveer de helft is gras voor de rundvee- en schapenhouderij. Op Texel lopen 3.000 melkkoeien en ongeveer 15.000 schapen. Er is 4.000 ha in gebruik voor de akkerbouw. De voornaamste teelten zijn pootaardappelen, suikerbieten en granen. De overige 500 ha is tuinbouwgrond voor bloembollen en groentegewassen (zoals peen). De meest voorkomende bloembolgewassen zijn tulp, narcis, krokus, lelie en hyacint.

Beginpunt: rotonde Emmalaan/Schilderend.

Schilderend richting Oudeschild. Buiten het dorp volgt u het fietspad links van de Schilderweg.
Halverwege de Schilderweg komt u langs de Texelse Bierbrouwerij. U kunt hier terecht voor een rondleiding en het bier van echte Texelse gerst proeven. Voor openingstijden zie de folder van de brouwerij of www.speciaalbier.com.

Links en rechts lopen schapen van het Texelse ras. Het Texelse ras kent wereldwijde faam vanwege zijn goede vlees- en wolkwaliteit. Na de Bierbrouwerij rechtsaf (Doolhof). Bij de kruising linksaf (Skillepaadje). In Oudeschild 2e straat linksaf (De Ruijterstraat). Einde straat naar links volgen. Rechtsaf de dijk op (Laagwaalderweg) Na ca. 300 meter begint de boerenfietsroute aan de linkerkant van de weg. Dit fietspad kunt u volgen dwars door het agrarische landschap. Onderweg kruist u een maal een weggetje.

Langs de Laagwaalderweg zijn een aantal melkveebedrijven. Op Texel wordt 23 mln kg melk geproduceerd op 50 bedrijven. De gemiddelde productie per koe is 7.500 kg melk. Alle melk gaat met tankauto’s naar het vaste land om verwerkt te worden tot consumptiemelk of kaas.

Langs het fietspad ziet u een aantal typisch Texelse schapenboeten. Deze boeten zijn bedoeld voor opslag van materialen en beschutting. Ze staan bijna allemaal met de schuine kant naar het zuidwesten; de kant waar de wind het meest vandaan komt.

Net voor de weg Tienhoven ziet u van april tot oktober aan beide zijden van het fietspad informatiebordjes over de gewassen die op Texel geteeld worden.
Aan het einde van het fietspad rechtsaf Tienhoven. Bij de kruising met de Waalderweg oversteken en direct rechtsaf het fietspad op. Fietspad volgen tot de rotonde en hier linksaf het dorp in. In het dorp ziet u oude stolp-boerderijen, die tegenwoordig in gebruik zijn als woonboerderij.

Aan de linkerzijde van de straat vindt u het Agrarisch- en Wagenmuseum; het museum geeft informatie over de Texelse landbouw in heden en verleden. In de smidse worden regelmatig demonstraties gegeven.
Rechtsaf de Polderweg in. Bij de Staart begint het vervolg van het fietspad “Boerenroute”. Fietspad volgen langs Zaandammerdijk en Limietweg.

De Limietweg loopt langs een oude dijk, de Ruigendijk genaamd. Links van de Limietweg ligt de polder Waal en Burg en rechts polder Eierland.

Polder Eierland is een akkerbouwgebied. Op Texel worden veel pootaardappelen (1.000 ha) geteeld, suikerbieten (580 ha) en alle soorten graan te weten: tarwe, gerst, haver, rogge en triticale (kruising tussen tarwe en rogge). De meeste gerst (600 ha) is brouwgerst voor o.a. de Texelse bierbrouwerij. In de zomer gaat dit per schip naar centrale opslagen bij mouterijen.
Einde Limietweg linksaf. Einde weg linksaf naar rotonde. Bij de rotonde Ruigendijk richting De Koog. Na ca. 200 m. linksaf fietspad Waal en Burgerdijk. U kruist Oude Dijkje en Pijpersdijk.

Bij de kruising met de Nieuwlanderweg ligt schapenboerderij De Noordkroon. Deze boerderij is een groot deel van het jaar van maandag tot en met zaterdag ‘s middags open voor publiek. Om 16.00 uur worden de schapen gemolken en daarna de geiten. www.noordkroon.nl
Nieuwlanderweg oversteken en fietspad vervolgen. Einde fietspad rechtsaf. Einde weg rechtsaf en direct linksaf (Kogerweg).
Links aanhouden. Bij rotonde rechtdoor (Rozendijk). Tweede weg linksaf (Smitsweg).

Aan het einde van deze weg staat rechts de bezoekboerderij Lindehoeve van Agrarische Natuurvereniging ‘De Lieuw’. De leden van De Lieuw zetten zich in voor het behoud en herstel van natuurlandschap in agrarische gebieden door o.a. nestbescherming en bloemrijke akkerranden. Bij de bezoekboerderij worden wekelijks rondleidingen gegeven. Reserveren bij Ecomare. www.delieuw.nl
Linksaf Westerweg. Pontweg oversteken. Rechtdoor Keesomlaan en Schilderend tot startpunt.


http://www.landbouwtexel.nl/activiteiten/route.htm