Zoeken in deze blog

donderdag 16 oktober 2008

Gemeente Texel doet mee aan de ‘Nacht van de Nacht’

Gemeente Texel doet mee aan de ‘Nacht van de Nacht’

door Edo Kooiman
donderdag 16 oktober 2008

De Stichting Natuur en Milieu organiseert in
de nacht van 25 op 26 oktober voor de vier-
de keer de ‘Nacht van de Nacht’.

De gemeente Texel is voorstander van een
donkere nacht.

Speciaal voor de Nacht van de Nacht scha-
kelt de gemeente een deel van de openbare
verlichting uit in het buitengebied.
Op sommige plaatsen wordt de gehele ver-
lichting uitgeschakeld, op andere plekken
wordt de lichtsterkte gehalveerd.

Texel heeft in het algemeen als uitgangs-
punt om het buitengebied tijdens de avond
en de nacht zo donker mogelijk te houden.

Het is ook zeer terughoudend in het plaat-
sen van verlichting in het buitengebied.
Hiermee wil zij de waarde van de nachtelijke
duisternis, die zo eigen is aan Texel, onder-
strepen.

Dit wordt extra benadrukt tijdens de Nacht
van de Nacht.

Ondanks dat het al vrij donker is op Texel,
valt de duisternis vooral op bij locaties waar
normaal gesproken veel verlichting is.
Dit is zo bij de rotondes Pontweg-Rozendijk
en Postweg-Ruigendijk en de kruisingen
van de Pijpersdijk met de Nieuwlanderweg.

In de dorpen worden geen extra lampen ge-
doofd. De gemeente heeft daar afspraken
met de regio over gemaakt.

In het kader van het veiligheidsconvenant
moet er in de dorpen altijd licht branden.
Ook op het veerhaventerrein zal het extra
donker zijn. Normaliter gaat na tien uur
’s avonds een derde van de lichtmasten uit.

Tijdens deze nacht blijft alleen een minima-
le hoeveelheid verlichting aan, dit in ver-
band met de veiligheid.

vrijdag 10 oktober 2008

TEXELS 'SCHAPEN- BOET'

TEXELS 'SCHAPEN- BOET'
Keijbouw BV uit Oudeschild op Texel komt tijdens de beurs met dit opvallende chalet. Deze nieuwste vinding is een Texelse schapenboet. 'Een mobiele hotelkamer.' Het is een onderkomen op wielen met de sfeer van een originele voor Texel zo kenmerkende schapenboet, volledig ingericht, onderhoudsvrij en duurzaam gebouwd. Het is een geheel nieuw concept voor de kampeerder die prijs stelt op veel comfort. Met de Boet 650 heeft Keijbouw een product ontwikkeld voor verblijf op de (boeren)camping gedurende het gehele seizoen"