Zoeken in deze blog

dinsdag 23 februari 2010

Getuigen leveren nieuw ‘bewijs’ voor vos op Texel

Getuigen leveren nieuw ‘bewijs’ voor vos op Texel

door Bart Bosch
dinsdag 23 februari 2010

Naar nu pas blijkt is twee jaar geleden een vos waargenomen op Texel.

Bianca Wiertz en haar man Erik de Jong uit Purmerend hebben een vos gezien, toen zij
op de veerhaven wachtten op de boot.

“We hadden net de boot van 20.00 uur gemist, toen we een vos van links naar rechts
zagen lopen en in de duinen verdwijnen.”
“We zeiden nog tegen elkaar: wat grappig, een vos. We wisten op dat moment het
belang ervan nog niet”, aldus Wiertz.

“Toen we het later aan anderen vertelden, werden we uitgelachen.
‘Er leven geen vossen op Texel’, werd ons verzekerd.”

Wiertz is zeker van haar zaak, ook al was de schemering die avond al ingetreden.
“Een silhouet van een vos herken je heel duidelijk, ook aan de grote pluimstaart.
We hadden wel vaker een vos gezien.”

Het relaas van het echtpaar plaatst de recente vondst van een dode vos langs het
Zaandammerdijkje in een ander perspectief.

Ecomare en Staatsbosbeheer concludeerden dat het een ‘misplaatste grap’ was.
De vos was in een speciale kooi gevangen en vervolgens van dichtbij doorzeefd met
zo’n veertig hagelkorrels, was de theorie.

Dat zou aan de vastewal gebeurd zijn. Grapjassen hebben het kadaver vervolgens op
Texel aan de kant van de weg gelegd.

Ecoloog Kees Verschoor uit Den Burg betwist deze theorie.
Volgens Verschoor komen er wel degelijk vossen voor op Texel.

Sinds oktober kreeg hij diverse meldingen van waarnemingen binnen.
Zelf heeft hij pootafdrukken en een vossenhol gezien.

Verschoor bepleit een gedegen onderzoek.
Daarbij is haast geboden: vossen kunnen schade aanrichten in ’t vogelbroedseizoen.

Bron: Texelplaza

dinsdag 16 februari 2010

Vos blijkt niet van Texel: vrijwel zeker flauwe grap

Vos blijkt niet van Texel: vrijwel zeker flauwe grap

door Bart Bosch
dinsdag 16 februari 2010

De vos die vrijdag is aangetroffen langs de Zaandammerdijk is vrijwel zeker niét afkomstig van Texel, maar van de overkant.
Vermoedelijk heeft een ‘grapjas’ het dier aan de vastewal gevangen en doodgeschoten en op Texel langs de weg gelegd.
Dat concluderen Ecomare en Staatsbosbeheer na onderzoek van het kadaver.

Dierenarts David Tijssen heeft het dode dier onderzocht en concludeerde dat de vos niet – zoals werd aangenomen – is aangereden.
Het dier is van dichtbij met hagel doodgeschoten en doorboord met zeker veertig kleine kogeltjes, zo bleek uit röntgenfoto’s.

Vermoedelijk is het dier eerst gevangen met een speciale kooi, aldus Ecomare.
Daarna is het dier van dichtbij doodgeschoten, naar Texel vervoerd en langs de weg gelegd, opdat het zou worden gevonden.

Ecomare en Staatsbosbeheer sluiten uit dat het roofdier van het eiland afkomstig is.
‘Op Texel is geen vangkooi.
En als iemand hier een vos zou vangen, heeft hij er geen belang bij hem langs de weg te leggen.’
Ecomare spreekt van een ‘misplaatste grap’ die een hoop opwinding teweeg heeft gebracht – wat vrijwel zeker de bedoeling was.

Vossen komen op de Waddeneilanden van nature niet voor.
De komst van het dier zou het natuurlijke evenwicht verstoren en rampzalig zijn voor diverse vogelsoorten en broedkolonies.
Om die reden heeft de ‘Texelse’ vos dezer dagen dan ook ruimschoots aandacht gekregen in de landelijke pers.
Zo berichtten dagbladen als De Telegraaf en de Volkskrant over de even opzienbarende als verontrustende vondst.
Ook NOS Teletekst maakte er melding van.

Bron Texelplaza

Mysterie vos op Texel opgelost

Mysterie vos op Texel opgelost
Dinsdag 16 februari 2010

De vos die afgelopen zaterdag op Texel langs de weg werd gevonden, blijkt daar niet te zijn doodgereden. Onderzoek door Ecomare en Staatsbosbeheer bracht aan het licht dat het dier van heel dichtbij moet zijn doodgeschoten.

Conservator van Ecomare Pierre Bonnet ging met het kadaver van de vos naar de dierenarts.
Röntgenfoto’s wezen uit dat het lichaam vol hagel zat.
Er zaten zeker 40 kogeltjes in het dier.
Een dergelijke hoeveelheid kogeltjes op zo’n klein oppervlak kan alleen veroorzaakt worden door een schot van heel korte afstand.
Vermoedelijk is de vos gevangen en vervolgens in de kooi doodgeschoten.

Bron Texelse Courant

maandag 15 februari 2010

Dijker, Knol en Kuip nieuwe biljartkampioenen

Dijker, Knol en Kuip nieuwe biljartkampioenen

door Louise Wolters
maandag 15 februari 2010

De jaarlijkse Texelse biljartkampioenschappen leverden in alle drie spelsoorten verrassende poulewinnaars en kampioenen op.

Bij het bandstoten werd Douwe Dijker, die als eerste eindigde in de vijfde klasse, winnaar van de Jan Zoeteliefbokaal.

Gosse Krüger eindigde als eerste in de zesde klasse en Ries Balk in de vierde klasse.
Ab-Jan Witte scoorde de meeste punten in de derde klasse.

Bij het libre wist Henk Knol beslag te leggen op de Cor Hoogenboombokaal.
Hij werd eerste in de derde klasse bij het libre-vrij.

Marc Prins won de eerste klasse, Jan Hoek de tweede, Gerben van de Dijk de vierde en Judo Vriens de vijfde klasse.
Bij het libre 55+ won Richard Bakker de vijfde klasse, Douwe Dijker de vierde en Gerard Appelman de derde klasse.

De Piet de Graaftrofee werd dit jaar uitgereikt aan Dirk Kuip, die bij het driebanden de meeste punten scoorde.

Kuip won de derde klasse.
Cor Huisman presteerde het beste in de tweede klasse.
Marc Prins werd winnaar van de eerste klasse en Ab Middelbos van de vierde.

Het biljartkampioenschap duurde een week.
De wedstrijden werden traditioneel gespeeld in dorpshuis De Hof in De Koog.

De spanning was bij sommige wedstrijden om te snijden, doordat de prestaties van de biljarters zeer dicht bij elkaar lagen.

Bron Texelplaza

Maaginhoud vos moet meer duidelijkheid verschaffen

Maaginhoud vos moet meer duidelijkheid verschaffen

door Louise Wolters
maandag 15 februari 2010

De maaginhoud van de doodgereden vos die op Texel is gevonden, moet meer uitwijzen over de herkomst van het dier.
De vos, een wijfje, ligt nu nog in de vriezer bij Ecomare, maar wordt door expert Jaap Mulder uit Zeist nader onderzocht.

Een preparateur zal de vos opzetten, nadat de benodigde organen zijn verwijderd.
Het opgezette dier krijgt een plekje bij Ecomare.
Volgens conservator Pierre Bonnet is de herkomst van de vos nog ‘een mysterie’.

De maaginhoud van het roofdier moet meer duidelijkheid verschaffen.

Als deze veel ‘Texelse producten’ bevat, betekent dit dat de vos zich al langere tijd op het eiland ophoudt.
“Maar er kan ook materiaal inzitten, dat hier niet voorkomt”, aldus Bonnet. In dat geval zou er sprake kunnen zijn van een ‘grap’.

In 1993 werd ook een vos langs de weg gevonden, wat tot veel commotie leidde.
In de maag van het dier werden resten van een rosse woelmuis aangetroffen.
Deze soort kwam toen op Texel nog niet voor.
“Deze dode vos kon dus niet van Texel afkomstig zijn en was dus voor de grap naar het eiland gebracht.”

Dat de vos van Vlieland naar Texel zwom, is onwaarschijnlijk, maar niet uitgesloten.
“Dan moet ze wel op het allerjuiste moment zijn vertrokken, want het Eierlandsche Gat staat bekend als een enorme stroomgeul.”

De aanwezigheid van vossen kan voor het eiland een ecologische ramp betekenen.
“Grondbroeders zoals dwergsterns, waar we erg trots op zijn, broeden met z’n allen op een kleine oppervlakte op De Hors.”
“Die zouden door een vos in één klap uitgeroeid kunnen worden.
Ook voor lepelaar en strandplevier vormen ze een bedreiging.”

Bron Texelplaza

Texelaar vindt dode vos langs de Zaandammerdijk

Texelaar vindt dode vos langs de Zaandammerdijk

door Louise Wolters
maandag 15 februari 2010

Christiaan Terpstra uit Eierland heeft vrijdagavond een aangereden vos langs de berm van de Zaandammerdijk gevonden.

Hij zag het aangereden dier rond 19.15 uur liggen, toen hij voorbij reed op zijn scooter.

“Ik dacht eerst dat het een haas was, maar toen ik terugreed, zag ik dat het een vos was.”
Hij nam het dode dier mee naar huis.
“Het was nog slap”, aldus Christiaan.
Zijn moeder belde ecoloog Kees Verschoor.

Deze is al sinds oktober op zoek naar bewijs voor zijn vermoeden dat er op het eiland één of meerdere vossen rondlopen.

Verschoor zag ‘verdachte’ pootafdrukken bij o.a. Paal 9, Paal 12 en op De Hors.
Ook zag hij een hol van vermoedelijk een vos.
De vondst van een dode vos aan de andere kant van Texel, kan volgens Verschoor duiden op de aanwezigheid van meer vossen.

“Maar het kan ook verband houden met de paartijd die op dit moment bezig is.”

De dode vos, een vrouwtje, zou op zoek geweest kunnen zijn naar een mannetje en daarom richting de polder zijn gelopen.
Dat de vos aan de overkant is gevonden en door een ‘grapjas’ op Texel is neergelegd, is volgens Verschoor uitgesloten.

“Het dier was nog warm en slap en de open ogen waren nog vochtig.”

Verschoor stak veel vrije tijd (honderden uren) om ‘bevestiging te vinden voor zijn vrees dat er vossen op Texel rondlopen’.
Vanaf oktober kwamen de eerste meldingen binnen, maar daarvoor had de ecoloog ook al ‘verdachte’ pootafdrukken gezien.

“Het is nu tijd voor gedegen onderzoek naar de aanwezigheid van vossen.”

“Het broedseizoen breekt binnenkort aan en we hebben op Vlieland gezien wat die vossen voor schade kunnen aanrichten.”

Bron Texelplaza

zaterdag 13 februari 2010

Dode vos gevonden op Texel

Dode vos gevonden op Texel
Gepubliceerd op 13 februari 2010,

Op Texel is een dode vos gevonden. Er werd al langere tijd rekening gehouden met de mogelijkheid dat vossen Texel hadden bereikt. Tot nog toe ontbrak het bewijs daarvoor.

De vos is vrijdagavond gevonden door Christiaan Terpstra (18). ,,De vos lag in de berm, tegen de weg aan'', zegt hij. ,,Ik reed er langs met mijn scooter en dacht dat het een haas was. Pas toen ik terugreed, zag ik dat het een vos was.''

De vos is aangereden door een auto.

Terpstra bracht de vos naar ecoloog Kees Verschoor in Den Burg, die al maanden op zoek is naar bevestiging van zijn vermoedens. ,,Ik heb op verschillende plaatsen sporen gevonden die zeer waarschijnlijk van vossen waren. Ik kreeg ook meldingen van mensen die dachten dat ze een vos hadden gezien. Nu weten we het zeker.''

Het is een vrouwtje van vorig jaar, is de inschatting van Verschoor. ,,Je mag aannemen dat dit niet het enige exemplaar is.''

Op Vlieland zorgden illegaal uitgezette vossen vorig jaar voor een slachting onder vogels. Texel is een belangrijke broedplaats voor onder andere lepelaars en dwergsterns.

Volgens Staatsbosbeheer is de kans dat een vos zwemmend Texel bereikt zeer klein. ,,De kans is groter dat de vos door iemand op Texel is losgelaten.''

De vos is gevonden langs de Hoofdweg nabij de Ruigedijk.

Met dank aan Anneke

donderdag 4 februari 2010

Johan Hutjes verkoopt ‘Zeester’ aan collega’s

Johan Hutjes verkoopt ‘Zeester’ aan collega’s

door Edo Kooiman
donderdag 4 februari 2010

Robert Frido Boom en Herman Blom van de TX 10 en TX 20 hebben de rondvaartboot De Zeester van Johan Hutjes overgenomen.

De ondernemers hadden in het verleden aan Hutjes ook gevraagd om hen te benaderen als de schipper ermee zou stoppen.

“En aan die afspraak heeft hij zich keurig gehouden”, zegt Herman.
Het karakteristieke duo van de TX 10 zal in de toekomst de taken moeten verdelen.

Herman gaat veelal op de Zeester varen, terwijl Robert Frido de rondvaartochten op de TX 10 blijft doen.

Wim Jan Boon blijft varen op het derde schip, de TX 20 ‘Orion’, die wordt ingezet
voor wadexcursies en robbentochten.
“We gaan in principe op dezelfde voet verder”, zegt Robert Frido.

Johan blijft ook nog enkele dagen varen op zijn schip.
“Op deze manier kan ik alles rustig afbouwen”, zegt hij.

De twee jonge ondernemers hebben zin in het nieuwe seizoen dat vanaf de voorjaarsvakantie in februari van start gaat.
“We doen de rondvaarten op onze eigen manier.
We proberen de gasten op Texel op een leuke manier bezig te houden.”

“Hoewel er 125 passagiers mee kunnen, is het schip ook geschikt voor kleinere gezelschappen: Van Rotary tot duivenclub.”

“Het gebied verandert ieder uur.
Het is fantastisch om hier te kunnen werken.”
“Het is onbeschrijfelijk. Met de TX 20 kan men zeehonden bekijken en met de blote voeten de zandplaat opgaan.”

“Onze opa’s visten al in dit gebied, het zit gewoon in de genen”, lacht Herman.

“Natuurlijk heeft dit vak ook negatieve kanten.
Want je wordt soms erg ziek van de vele regeltjes die er nu zijn.”

Bron texelplaza