Zoeken in deze blog

maandag 29 maart 2010

Geen grap: na veldmuis nu mol op Texel gearriveerd

Een 1 april grap
door Bart Bosch
maandag 29 maart 2010

De eilandfauna is, na de veldmuis, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ‘verrijkt’ met een nieuw roofdiertje: de mol.
De mol kwam tot vandaag (maandag) niet voor op Texel, maar heeft zich gevestigd aan de zuidoostzijde van Texel Airport.
Een deskundige stelde na inspectie vast dat zich er vrijwel zeker molshopen bevinden.
De aanwezigheid van molshopen werd gemeld vanuit de nieuwe politiehelikopter van de KLPD, die maandag Texel bezocht.
Luchthavenmeester Mike de Bruijn dacht aanvankelijk dat hij in de maling werd genomen, omdat mollen hier niet voorkomen.
De politieman hield echter voet bij stuk, waarna De Bruijn poolshoogte ging nemen.
Er bleken wel degelijk diverse molshopen te liggen, waarbij ook tunnels zichtbaar waren.
Meteen heeft de luchhavendienst oud-boswachter Jaap van Lenten gebeld om te bebestigen dat het molshopen betrof.
Deze kwam direct naar het vliegveld en kon met grote waarschijnlijkheid vaststellen dat hier sprake is van het werk van een mol.
Bij het verwijderen van het zand van één van de molshopen werd namelijk ook de ingang van een tunneltje zichtbaar.
De belangrijkste vraag is waar deze mol vandaan komt.
Mogelijk is de mol meegelift met een lading grond, die onlangs is afgeleverd om oneffenheden op het vliegveld te egaliseren.
Texel Airport wil de mol gaan vangen, zodat het beestje geen verdere schade kan aanrichten aan de grasbanen van het vliegveld.
Het seizoen staat voor de deur en ook het parachutespringen gaat weer beginnen.

Onlangs werd de veldmuis voor ’t eerst op Texel aangetroffen.
De vrees is dat deze de beschermde noordse woelmuis verdringt.

Bron: Texelplaza

vrijdag 26 maart 2010

Gemeente gaat optreden tegen vervallen panden

Gemeente gaat optreden tegen vervallen panden

Vrijdag 26 maart 2010
De gemeente komt in actie tegen woningen, schuren en andere gebouwen die in zo bouwvallige staat verkeren dat ze schadelijk zijn voor het landschaps- en dorpsschoon.

Al jaren geleden maakte de gemeente een inventarisatie met foto’s van panden die wegens gebrek aan onderhoud steeds verder achteruit gaan en in enkele gevallen zelfs in bouwvallen en ruïnes zijn veranderd.

Wethouder Kikkert kon woensdag niet precies aangeven hoe deze vorm van handhaving in de praktijk zal worden uitgevoerd. Mogelijk wordt elk geval apart bekeken en aangepakt, rekening houdend met de oorzaken van het verval en de mogelijkheden, die niet in alle gevallen hetzelfde zijn.
Het optreden heeft prioriteit gekregen door het op te nemen in het Uitvoeringsprogramma Toezicht 2010 dat nu door b en w is vastgesteld.

Bron: Texelse Krant

maandag 22 maart 2010

Staatsbosbeheer sluit vos op Texel niet helemaal uit

Staatsbosbeheer sluit vos op Texel niet helemaal uit

door Bart Bosch
maandag 22 maart 2010

Het is niet helemaal uitgesloten dat er op Texel vossen leven of hebben geleefd, ook
al is die kans nagenoeg te verwaarlozen.

Dat stelt Staatsbosbeheer in een gecorrigeerde versie van een vorige week verschenen persbericht.

De teneur van het eerdere bericht was dat er op Texel geen vossen voorkomen.
Aanleiding was het sporenonderzoek dat bureau Mulder-Natuurlijk aan de hand van
foto’s heeft uitgevoerd.

Mulder-Natuurlijk keek in opdracht van Staatsbosbeheer onder meer naar de door
Kees Verschoor vastgelegde vossensporen.

Verschoor is overtuigd van de aanwezigheid van het roofdier op het eiland.
“De sporen die hij aan de hand van foto’s kon herkennen waren niet van een vos”,
aldus Staatsbosbeheer aanvankelijk.

Nu zegt Staatsbosbeheer: “De sporen zouden zowel van een vos als van een hond
met vergelijkbare pootafdruk kunnen zijn”.

“Het is dus niet uitgesloten dat er een vos op Texel rondloopt of heeft rondgelopen.”
Toch acht Staatsbosbeheer de aanwezigheid van een vos niet waarschijnlijk.

“De gevonden kadavers waarvan de sporen vastgesteld konden worden, blijken aangevreten te zijn door katten.”

Staatsbosbeheer vindt dat er dan ook geen gegronde reden is voor verdere zoekacties
naar vossen op Texel.

Bron: Texelplaza

vrijdag 19 maart 2010

Deskundige: ‘Sporen op Texel niet van vossen’

Deskundige: ‘Sporen op Texel niet van vossen’

door Louise Wolters
vrijdag 19 maart 2010

De dode vos die vorige maand op Texel werd gevonden, was een vrouwtje dat niet drachtig was en ook niet is geweest.

“Er kunnen dan ook geen nakomelingen op het eiland rondlopen”, laat Erik van der Spek van Staatsbosbeheer weten.

De herkomst van het roofdier blijft echter ook na onderzoek onduidelijk.
Wel werd duidelijk dat de vermeende vossensporen, die Kees Verschoor op Texel
vond, niet van een vos zijn.

Dat stelde deskundige Jaap Mulder van Bureau Mulder-Natuurlijk vast aan de hand
van foto’s die hem werden voorgelegd.

In opdracht van Staatsbosbeheer werd door Alterra sectie verricht op de gevonden vos.
In de maag zijn vooral resten van kevers gevonden en een stukje van een muis.

De oorsprong van deze voedselresten moet nog worden vastgesteld.
Ook het DNA moet nog worden bepaald.

Mogelijk verschaft dit meer duidelijkheid over de herkomst van het dier.
Verder is de doodsoorzaak nader onderzocht.
De spreiding van de hagelkorrels in het kadaver blijkt goed te passen bij het beeld van de gebruikelijke jachtmethode.

Daarbij worden vossen met behulp van een hond uit hun hol gejaagd en vanaf enkele
meters afstand doodgeschoten.

Staatsbosbeheer ziet geen reden meer voor verdere zoekacties naar vossen op Texel.

Bron: Texelplaza

zondag 14 maart 2010

Komst veldmuis naar Texel bedreigt noordse woelmuis

Komst veldmuis naar Texel bedreigt noordse woelmuis

door Bart Bosch
zondag 14 maart 2010

Amper bekomen van de commotie over de vondst van een dode vos op Texel, is er opnieuw reuring door de komst van een dier.
Het betreft de veldmuis, die tot nu toe niet voorkwam op het eiland.
De muis kan de beschermde noordse woelmuis verdringen.
Het verontrustende nieuws is naar buiten gebracht door de Zoogdiervereniging.
Deze week ving een poes aan de Postweg een ‘vreemde woelmuis’, aldus zijn baasje, die een foto opstuurde naar de vereniging.

Volgens de Zoogdiervereniging staat het onomstotelijk vast dat het geen woelmuis maar een veldmuis betreft.
Meteen luidde de vereniging de noodklok, want de muis kan veel schade aanrichten.
De veldmuis is dominanter en agressiever dan de woelmuis en kan die muis verjagen.
Zo wijst de Zoogdiervereniging op de ervaring met de komst van de veldmuis in het Zeeuwse Noord-Beveland in de jaren ’70.
Binnen enkele jaren was de noordse woelmuis daar verdrongen.
Dat mag op Texel niet gebeuren, aldus de vereniging.
Het ministerie van Landbouw zou maatregelen moeten treffen om de verspreiding van de veldmuis op Texel tegen te gaan.
De noordse woelmuis is ’n zeldzaam zoogdier dat alleen in Nederland voorkomt.
Texel is een van de belangrijkste leefgebieden.
Het diertje is beschermd, o.a. door de Habitatrichtlijn van de Europese Unie.
Gevolg is wel dat de aanwezigheid van dit muisje bouwplannen e.d. kan tegenhouden, of tot beschermingsmaatregelen noopt.
Die beperkingen zouden wegvallen als de veldmuis de noordse woelmuis verdringt.
Voor agrariërs is dat minder gunstig. Boeren op Schiermonnikoog hadden in 2003 te lijden onder een ware veldmuizenplaag.

Bron Texelplaza