Zoeken in deze blog

zaterdag 28 augustus 2010

Uitbreiding Driehoek: 13 mille planschadevergoeding

Uitbreiding Driehoek: 13 mille planschadevergoeding

door Louise Wolters
zaterdag 28 augustus 2010

Texelaar J. Roeper krijgt € 13.000,- planschadevergoeding van de gemeente.

Roeper woont aan de Limietweg tegenover camping De Driehoek, nabij de rotonde
Ruigendijk-Postweg in Eierland.

De camping mocht uitbreiden, waarna Roeper tevergeefs protesteerde tegen de goed-
keuring van de bestemmingsplanwijziging.
Hij vreest voor waardevermindering van zijn woning en voor overlast van auto’s die in het seizoen in de berm worden geparkeerd.

Roeper klopte bij de gemeente aan voor planschadevergoeding.

De aanvraag is door B&W voorgelegd aan Adviesbureau Van Montfoort, dat een
schadebedrag van € 13.000,- begrootte.

Bron: Texelplaza

woensdag 11 augustus 2010