Zoeken in deze blog

dinsdag 24 mei 2016

Korverskooi


Korverskooi

Dit gebiedje draagt de naam van de eendenkooi die is vernoemd naar de

laatste particuliere eigenaar, Dirk Korver. In de 19e eeuw bevond zich hier een

omheinde konijnenfokkerij.

Buitenduinen van Waalenborch. Een oude, laat 16e-eeuwse

naam van de duinen ten oosten van de plaats waar het

Waalenburgerdijkje op het duin aansluit.

De Cruysduynen. Een oude, laat 16e-eeuwse naam voor de

duinen van de Korverskooi.

’t Grietje en Grietjespolder. Grie betekent in het Fries en Texels

een buitendijks gelegen, door aanslibbing gevormd stuk land. ‘t

Grietje is in de 15e eeuw ingepolderd als Grietjespolder.

Grietjesdijk (Paagman 1985). De dijk die van ’t Grietje een

polder maakte. J.C. van der Pijl noemt als alternatieve verklaring

dat ‘Grietje’ verwijst naar Vrouwe Margriet (Margretha van

Bourgondiƫ), die op 12 mei 1436 vergunning gaf tot het bedijken

van gorzen ten oosten van De Koog. Van Margrietedijk zou

de naam via Grietedijk tot Grietjesdijk zijn geworden. Hij

veronderstelt dat het een verdedigingsdijk van het Kogerveld

was. Het zou dan een voorloper van de Kogerzeedijk zijn geweest.

’t Hontsbos. Een in onbruik geraakte naam uit het einde van

de 16e eeuw voor de verbinding tussen de Koogerduinen en de

Cruysduynen, mogelijk oorspronkelijk een stuifdijkje. Een hont

was een oppervlaktemaat voor ongeveer 100 vierkante roeden.

Korverskooi. Deze eendenkooi, aanvankelijk met de

omringende duinen in het bezit van de familie Thomas, is

vernoemd naar de laatste particuliere eigenaar, Dirk Korver.

Korver verkocht de kooi aan het rijk. Later werd de kooi aan

Staatsbosbeheer overgedragen.

Kogerdijkje. Het westelijk deel van het Waalenburgerdijkje.

(Oude) Kogerzeedijk, ook Kogerdijk. De Kogerzeedijk sloot

ongeveer ter hoogte van de kooiwoning aan op de duinen. Het was

de Waddenzeedijk van de polders Middelkoog (later Kogerveld),

St Jansland en Everste Koog. Bij de inpoldering van de polder

Waalenburg onderdeel geworden van de Waalenburgerdijk.

Nieuwe Pijp. Deze pijp in de eendenkooi is aangelegd door D.

Korver, naar Hollands model. Dat houdt in dat het een pijp is

die alleen in het voorste deel krom loopt, maar verder recht is.

Dit in tegenstelling tot de andere, meer klassieke, pijpen in de

Korverskooi, die over hun volle lengte gekromd zijn.

Ruigendijk. Dit is, in tegenstelling tot de dijken in het

omringende polderland, geen opgeworpen zeedijk, maar een

zand- of stuifdijk. Daarom is hij ook veel ruiger begroeid (met

onder meer zandzegge en helm) dan een normale, met gras

begroeide zeedijk.

Ruigendijkszwin (Paagman 1985). Vermoedelijk is dit de kreek

waarvan gebruik gemaakt is voor de aanleg van de kooiplas van

de Korverskooi.

De Swarte Duyne (Schoorl 1999). Niet meer in gebruik, als

veldnaam mogelijk de voorganger van ‘Cruysduynen’ (1595) – nu

(duinen van) de Korverskooi.
 
 
Bron:Veldnamen in de duinen van Texel van het Eierlandse Gat tot het Marsdiep Kees Bruin en Erik van der Spek